Omgevingswet

De omgevingswet: het spel anders spelen

10-03-2021 - 10:44

Main content

In het magazine ‘Omgeving Ontmoet Omgevingswet, leren om het spel anders te spelen’, komt een aantal activiteiten aan bod over het samenspel tussen de ‘leefwereld’ en de ‘systeemwereld’. Dit vanuit het perspectief van de Omgevingswet. Dit digitale magazine is een overzicht van kennis, ervaring, netwerken en betrokkenheid, die DuurzaamDoor in 2020 heeft opgedaan,

Lees het magazine

Het programma DuurzaamDoor richt zich op duurzaam innoveren door het stimuleren van leerprocessen tussen een veelheid van actoren. In 2020 is in het lerende netwerk ‘Omgeving Ontmoet Omgevingswet’ gewerkt aan leerprocessen met overheden en vooral met potentiële partners in regio’s en op locatie.

Het gaat hierbij om maatschappelijke initiatieven en initiatiefnemers, mensen die streven naar een meer duurzame samenleving en die daar zelf werk van willen maken. Met deze frontrunners heeft DuurzaamDoor met veel enthousiasme en met mooie activiteiten en initiatieven gewerkt aan meer perspectief voor de samenwerking.