Community of Practice

‘De regio’: Het schaalniveau bij uitstek om te leren

Main content

De regio doet ertoe. Verbonden aan een plek in een regio zijn er mensen en uitdagingen, en allemaal zijn ze verschillend. Reden voor René Bruijns en Tessa de Haas om een Community of Practice (CoP) Regionale Transities in te richten. De deelnemers zijn koplopers vanuit de gemeente, provincie of ministeries, maar ook starters van burgerinitiatieven, zzp’ers en boeren. “Dit zijn mensen die andere wegen weten te creëren. Samen bespreken we hoe ze dat doen”, vertellen De Haas en Bruijns.

Community of Practice

Een CoP is een typisch DuurzaamDoor-instrument. “Je creëert een leeromgeving voor mensen met hetzelfde vraagstuk. Het is een ontmoetingsplek, vooral bedoeld om iedereen aan tafel ruimte te bieden en begrip voor elkaars situatie te kweken”, legt Bruijns uit. “De diversiteit in deelnemers is heel belangrijk, want hiermee brengt ieder een ander perspectief in, en dat verrijkt.” Het verschil met een participatietafel is dat de deelnemers aan een CoP dezelfde duurzame uitdaging hebben. “Ze hebben dus een gemeenschappelijk vraagstuk”, voegt hij toe, “maar de uitkomst staat van tevoren niet vast. Er wordt wel een stip op de horizon bepaald.” De Haas: “Binnen de CoP zijn we aan het leren op individueel niveau, op niveau van de opgave en op organisatieniveau. Dat doet iedere deelnemer met zijn of haar eigen opgave op een plek. Concreet willen we ervoor zorgen dat eind 2024 in tien regio’s aanwijsbare doorbraken zijn gerealiseerd in de weg naar de ‘regeneratieve regio’. Dit zijn plekken die we mooier hebben gemaakt, mede dankzij de geprofessionaliseerde samenwerking binnen het eigen netwerk in het gebied.”

Veiligheid en vertrouwen

Nieuwe wegen bewandelen en samenwerken, vraagt om veiligheid en vertrouwen in de groep. “Het gaat om wederkerigheid. Je moet het samen doen”, zegt De Haas. “Daar hebben we het afgelopen halfjaar flinke stappen in gezet.” De Haas vertelt over de eerste bijeenkomst van de CoP, in mei 2022. “Het verwonderde mij in eerste instantie dat de deelnemers direct zo’n goede klik hadden. Later bedacht ik dat dat een logisch gevolg is van onze bewuste selectie vooraf. Het zijn allemaal durvers die graag meters willen maken in hun regio.”

Narratieve kracht

“Wat in het klein gebeurt kan exemplarisch zijn voor wat er in de grotere systemen gebeurt”, vervolgt Bruijns. “Hierin is taal belangrijk. De taal die door ambtenaren wordt gesproken, sluit niet altijd aan bij ondernemers die met hun voeten in de klei staan. En andersom ook.” Daarnaast is taal een middel om verhalen over te brengen. Bruijns: “De ervaringen van de mensen van de CoP zijn allemaal beginnende verhalen die we graag willen gaan vertellen. Een verhaal vertelt zich vaak achteraf, met alle uitdagingen, inzichten en ongemakken die erin voorkomen. De ene deelnemer ervaart veel meer ongemak dan de andere, doordat hij bijvoorbeeld midden in de stikstofcrisis opereert. De lessen en inzichten die we hieruit ophalen zijn enorm waardevol. Met hun verhalen inspireren we anderen; narratieve kracht dus. ”

Toekomst

Begin 2022 is de CoP Regionale Transities opgezet en heeft zich de groep met deelnemers gevormd. “Dit jaar is er een flinke start gemaakt en is iedere deelnemer stappen aan het zetten met zijn of haar opgave”, vertelt De Haas. “De CoP is een blijvend leerproces. We gaan de lessen en inzichten vanaf volgend jaar dan ook regelmatiger delen.” De meerwaarde van het leren binnen de CoP is helder voor Bruijns en De Haas. “Het is mooi om te ervaren dat wat we in de CoP doen, écht bijdraagt aan de verandering naar een andere manier van wonen, werken en leven met elkaar.”