Special DuurzaamDoor Publiek Denken

‘De transitieprofessional vind je overal, maar dat gaat niet vanzelf’

Main content

De duurzame transitie in Nederland komt niet tot stand zonder de duizenden pioniers die dagelijks hun nek uitsteken. Programmamanager Theo Leupen vertelt in het blad Publiek Denken over alle lopende initiatieven om de pioniers te versterken.

Theo: ‘De transitieprofessional vind je overal. Bij overheden, bij ondernemingen, in wetenschap en onderwijs, bij maatschappelijke initiatieven, en in de wijk. Stuk voor stuk pioniers die hun nek uitsteken en werken aan duurzame en maatschappelijke opgaven. Dat gaat meestal niet zonder worstelingen. Deze mensen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie met weinig steun uit hun omgeving. Dan moet je sterk in je schoenen staan om toch door te gaan. Vanuit DuurzaamDoor willen we deze transitieprofessionals ondersteunen. Dat noemen we zelf: hun vakmensschap stutten. Of we daarin slagen, dat laten we de professionals graag zelf vertellen.’

Klimaatadaptief bouwen

Theo geeft aan wat er in 2023 zoal bereikt is. ‘We zijn altijd trots op initiatieven waar wij in de kiem bij betrokken waren, zelfstandig doorgaan. Het KAN-platform is zo’n voorbeeld. KAN verbindt partijen die zich bezighouden met klimaatadaptief bouwen met natuur in de woningbouw. Dat netwerk is ooit ontstaan vanuit initiatieven aan de Participatietafel Natuurinclusief bouwen en is nu een krachtig, zelfstandig netwerk. Afgelopen jaar is een nieuw traject gestart op het gebied van natuurinclusief bouwen, maar dan voor bedrijventerreinen. Dit traject krijgt de komende jaren een forse financiële impuls vanuit het Nationaal Groeifonds.’ 

Wat staat voor 2024 op het programma? ‘Wij zijn een kennis- en leerprogramma ten dienste van de duurzaamheidsopgaven. Onderwijs is daarin nu al belangrijk, maar krijgt de komende jaren een zwaarder accent. DuurzaamDoor is nauw betrokken bij de activiteiten van de interdepartementale werkgroep Duurzame School onder aanvoering van het Ministerie van IenW. Doel is om duurzaamheid in het DNA van onderwijs te verankeren om daarmee een fundament te leggen voor een duurzame toekomst. Volgend jaar sluiten we deze programmaperiode af met een DuurzaamDoor-event. Een event waarin de transitieprofessionals aan het woord zijn en waarmee we partijen verbinden. Ook maken we al plannen voor een vierde programmaperiode vanaf 2025.' Want dat DuurzaamDoor als programma doorgaat lijkt voor hand te liggen, liet de demissionaire minister Piet Adema in een Kamerbrief in juli 2023 weten. 'We zijn nog steeds niet klaar.’ 

Lees het hele interview met Theo Leupen in Publiek Denken (december 2023).