Tessa de Haas - 3 v's

DuurzaamDoor start actieonderzoek met ambtenaren

13-03-2023 - 10:10

Main content

Tessa de Haas is tafelsecretaris van de participatietafel Circulaire Economie. Zij wil in 2023 met een aantal ambtenaren een vastgelopen praktijkcase onderzoeken én vlottrekken. Om de transitie te versnellen, moeten we weten welke obstakels er zijn en hoe ambtenaren die zelf kunnen overwinnen.

Tessa vertelt in een interview met Binnenlands Bestuur over de centrale rol van de ambtenaar in het onderzoek. Ze legt uit dat het om slechten van drempels gaat, zoals het ontbreken van financiën en fysieke plekken. Eigenlijk gaat het altijd om de zoektocht naar de ruimte die een initiatief nodig heeft om zich te kunnen ontplooien, zodanig dat het bijdraagt aan de ambities van gemeente, provincie en Rijk.

Krachtteam

Tessa noemt haar onderzoeksteam met ambtenaren een krachtteam: kennis, creativiteit en lef zorgen voor het vinden van mogelijkheden. Die worden doorgezet in actie. Het wordt geen praatclub. Het is de bedoeling dat de leerervaringen herkenbaar zijn voor zoveel mogelijk andere ambtenaren. Dat moet hen helpen bij hun eigen opgaven en bij het herkennen en overwinnen van blokkades. De inzichten delen we daarom steeds met de rest van ‘ambtenaren-Nederland’.’

Lees het hele interview met Tessa