Stadslandbouw - Fotografie Ron de Rooij

Eerste webinar over voedselraden een succes

Main content

Tijdens het webinar ‘Voedselraden als verbindende schakels’ werd voor de eerste keer in Nederland uitgebreid over dit onderwerp gesproken: waarom zijn voedselraden belangrijk? En hoe zet je eigenlijk zo’n raad op?

Gastsprekers Anna Wissmann, tot voor kort coördinator van de Duitse voedselraden, Alanya den Boer, PhD van het Athena Instituut van de VU in Amsterdam en Liane Lankreijer, medeoprichter van de Voedselraad Den Haag spraken onder meer over de verschillen in aanpak.

Het webinar

Had u het webinar toch niet willen missen? Of was u erbij maar wilt u toch nog eens alles terugluisteren? 
Kijk dan hier het webinar terug
Dit webinar vond plaats op 29 maart 2022. Het werd georganiseerd door Amsterdam Network for Food Planning, voedselraad Ede, kennisplatform Stadslandbouw Nederland en programma DuurzaamDoor (RVO).

Waarom voedselraden?

Voedselraden zijn belangrijk om de noodzakelijke verandering van het voedselsysteem te agenderen in gemeenten. Ze bieden gemeenten de mogelijkheid om over voedsel een dialoog aan te gaan met de samenleving en de brede welvaart tot leven te brengen.

Voedselraden zijn in ons land betrekkelijk nieuw. Nederland telt er vijf: drie in Amsterdam, een in Ede en een in Den Haag. In Duitstalige landen en Italië, in Canada en de Verenigde Staten zijn Food Policy Councils meer bekend. Ook de EU erkent de rol van burgers en voedselraden in de transitie van het voedselsysteem.

Meer weten?

Stuur dan een bericht naar info@stadslandbouwnederland.nl. Er wordt hard gewerkt aan een vervolgsessie.