koeien in de wei - regio

Eindrapport beschikbaar over Project Kiemregio Limburg

24-07-2020 - 12:56

Main content

Het project Kiemregio Limburg begon met het opzetten van een Energiecoöperatie voor 5.000 zonnepanelen in de binnenstad van Heerlen. Al snel was er ook behoefte aan het opzetten van een lokale, regionale voedselketen. Dit kreeg vorm in het oprichten van een Voedselcoöperatie/Voedselraad voor het stimuleren van het produceren en consumeren van (Eu)regionaal Voedsel: Foodcouncil Euregio.

Deze foodcouncil is een samenwerking Eupen (België), Aken (Duitsland), Heerlen en Foodcouncil Metroregio Amsterdam. Uiteindelijk zullen zowel de Energie- als de Voedselcoöperatie een inbedding krijgen in de nieuwe Gebiedscoöperatie Parkstad (Euregionaal).

Een groot aantal partijen, initiatieven en projecten binnen de PTRN hebben sterk bijgedragen aan dit project, zoals Duurzaam Heeg, Foodcouncil MRA, De Coöperatieve Samenleving, NoordenDuurzaam, Energiecooperatie Bommelewaar. Binnenkort is het eindrapport te downloaden via de Samenwerkingsruimte en de site van DuurzaamDoor.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de ervaringen die zijn opgedaan bij het opzetten van de Energiecoöperatie, de Foodcouncil en een Gebiedscoöperatie, neem dan contact via e-mailadres leocrombach@lijnspel.nl. of Download het Eindrapport Kiemregio Parkstad 2020,