Stadslandbouw Mooieweg

"Elke gemeente zou een voedselregisseur moeten hebben"

14-04-2021 - 14:57

Main content

Stadslandbouw is booming. Het is een steeds belangrijker antwoord op de zoektocht naar nieuwe voedselsystemen. Initiatiefnemers gebruiken onbenutte stukjes land en parken voor voedselteelt. Maar hoe ga je daarmee om als gemeente?

Jean Eigeman van Kennisplatform Stadslandbouw Nederland: "Het is de taak van een gemeente om te zorgen voor een groene gezonde stad en initiatieven van inwoners kunnen daarin een hartstikke goede rol spelen."

Initiatieven ondersteunen

Zo stimuleert gemeente Arnhem stadslandbouw onder andere door kinderen er via natuur- en milieueducatie over te vertellen op scholen. Via hen horen ouders erover en zo gaat iets groeien. Prachtig als daar een initiatief uit voortkomt, zegt Henk Wentink, ambtenaar Stadslandbouw bij gemeente Arnhem. "We maken het samen mogelijk. Mochten ze ergens tegenaan lopen, dan kunnen ze natuurlijk bij ons aankloppen. Wij helpen met Natuurcentrum Arnhem met kennis, materiaal, grond. Ook hebben wij er een subsidieregeling voor."

Meerdere beleidsterreinen

Wentink creëerde zijn functie als ambtenaar Stadslandbouw bij gemeente Arnhem zelf. Uit bevlogenheid. "Stadslandbouw raakt meerdere terreinen. Stel, iemand zit zonder werk thuis en raakt hierdoor buiten de maatschappij en in armoede. Meedoen aan een buurttuin zorgt dat zo iemand een dagbesteding heeft, verbonden is met de omgeving en voedsel op zijn bord heeft. Diegene zou anders bij de gemeente aankloppen voor hulp en ondersteuning. De persoon zelf én de gemeente zijn er dus bij gebaat."

Wie is verantwoordelijk?

Juist het punt dat stadslandbouw meerdere beleidsterreinen raakt, kan lastig zijn voor een gemeente. Want als er geen Henk opstaat, op wiens bordje hoort stadslandbouw dan thuis? Het gevaar dat geen wethouder zich verantwoordelijk voelt om stadslandbouw op te pakken, zien ze in België ook. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelde daarom Steven Desair aan. Zijn enige taak is om de 300 Belgische gemeenten te helpen om een lokale duurzame voedselstrategie van de grond te krijgen. Stadslandbouw is onderdeel hiervan.

Stel een voedselregisseur aan

Desair: "Elke gemeente of regio zou een voedselregisseur moeten hebben. Voedsel raakt aan veel beleidsdomeinen. Dat is lastig voor lokale ambtenaren. Je moet de verbinding kunnen maken binnen je lokale bestuur en het voedselsysteem erbuiten, kennisinstellingen, andere overheden, burgerplatformen. Een voedselregisseur kan die partijen samenbrengen." Desair brengt dit onder meer op gang door het organiseren van lerende netwerken. Om de maand komen 35 lokale besturen samen die elkaar inspireren.

Samenwerking

Kennisplatform Stadslandbouw Nederland en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werken steeds meer samen. Net als vorig jaar staan ook dit jaar diverse activiteiten op het programma waar Nederlandse en Belgische gemeenten aan kunnen deelnemen. Kennisplatform Stadslandbouw Nederland heeft zich de afgelopen 6 jaar kunnen ontwikkelen door financiering van het programma DuurzaamDoor. De komende jaren bekijken partijen hoe ook andere organisaties (financieel) betrokken kunnen worden.

Meer weten?