Gebiedsgerichte Systeemtransitie via de Regionale Energie Strategie

Gebiedsgerichte Systeemtransitie via de Regionale Energie Strategie

19-03-2021 - 14:57

Main content

De Coöperatieve Samenleving (DCS) werkte aan de contouren van een nieuw model, “het Rijnlands Gebiedsmodel”, met het Rijnlands Gebiedsarrangement. Dit is een belangrijk gebiedsontwikkelingskader dat wordt ingebed en geïmplementeerd vanuit een gebiedsleerprogramma “Het Gebied is de K(l)as”.

Een aanzienlijk deel van dit model werd de afgelopen ruim drie jaar ontwikkeld binnen of in samenhang met DuurzaamDoor. Door de recente historie, de momentopname van nu en de wettelijke korte en lange termijn ontwikkelingen in dit rapport samen te brengen, krijgt dit rapport het karakter van en beknopt synthesedocument, met scenarioverkenning en -planning, aanbevelingen annex aankondiging.

DCS slaat immers die wegen al in vanuit haar gidsfunctie en rol, zoekrichtingen te helpen bepalen teneinde de vindplaatsen voor gemeenschappelijke grote opgaven in gezamenlijkheid en zo tijdig mogelijk te kunnen lokaliseren, analyseren en starten met oplossen.

Download het document Gebiedsgerichte Systeemtransitie via de Regionale Energie Strategie.