Voedseltransitie

Governance van de Voedseltransitie na 2020

19-03-2021 - 14:13

Main content

Voor het thema voedsel is de Participatietafel Voedseltransitie gestart. Uiteindelijk moet de voedseltransitie leiden tot voldoende gezond voedsel voor iedereen op een gezonde planeet. De werkwijze van DuurzaamDoor is het verbinden van partijen in de samenleving die elkaar normaal gesproken niet zo snel spreken.

In 2020 eindigt deze fase van het voedseltransitie programma. DuurzaamDoor beraadt zich nu over haar positie, rol en activiteiten na 2020.
Onderdeel van de verkenning is een bijeenkomst met sleutelfiguren uit het veld van de Landbouw- en Voedseltransitie in het najaar van 2020 over de governance van de Voedseltransitie na 2020.

Om deze bijeenkomst voor te bereiden en te inspireren kunt u dit document doornemen Duurzaam Door over de governance van de voedseltransitie na 2020.

Het doel is DuurzaamDoor inspiratie bieden over de governance rol die zij kan vervullen om de landbouw- en voedseltransitie te versnellen. Hierbij is de vrijheid genomen om in te gaan op de positionering en ambities van DuurzaamDoor.