wijk en zonne-energie

Handreiking biedt gemeenten praktisch hulpmiddel bij energietransitie

17-07-2019 - 13:05

Main content

Hoe realiseer je samen een wind- of zonnepark? De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen maakten daarvoor de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’. Deze biedt gemeenten veel handvatten om een belangrijk onderdeel van de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Adviezen en voorbeelden

In de handreiking staan veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom. De uitgave geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak.

Handreiking voor gemeenten als praktisch hulpmiddel bij energietransitie