Biodiversiteit en bouwen

Hoe bereiken we succesvolle transities?

Main content

De transitie naar een duurzamere samenleving is meer dan alleen het op de markt brengen van technologische innovaties. Patrick Huntjes, verbonden aan inHolland, verwoordt dat we moeten komen tot een natuurlijk sociaal contract, waarin de mens centraal staat.

Lange reis

In het boek ‘Sociale innovatie voor een duurzame samenleving’, waarvan Patrick Huntjes een van de auteurs is, vertelt hij dat sociale innovaties de basis zijn voor succesvolle transities. Sociale innovaties leiden uiteindelijk tot een sociaal contract, waarin elke deelnemer een reis maakt van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn. De reis is lang; transities duren meestal 10 tot 30 jaar. De opbrengst is essentieel: van eigenbelang naar wereldburger, 'samenredzaamheid', participatie en vernieuwing. Samen bereiken door samenwerking. En dat allemaal met als uitgangspunt om de uitputting, vernieling en vervuiling van onze planeet een halt toe te roepen.

Thema's DuurzaamDoor

Het boek beschrijft ook projecten en voorbeelden die actueel zijn binnen de participatietafels Circulaire Economie en Voedsel van DuurzaamDoor: de natuur-inclusieve landbouw, de kringlooplandbouw, de korte en duurzame ketens, de eiwittransitie en de circulaire economie en gesloten kringloop.

Lectorale rede en boek

In zijn lectorale rede bekritiseert Huntjes ook overheden die sociale vernieuwingen afremmen door te wijzen op de bestaande regelgeving. Zijn oproep is dat sociale vernieuwingen grensoverschrijdend zijn en experimenteerruimte noodzakelijk is.