MAEX

Hoe rendeert het sociale initiatief dat je als ondernemer ondersteunt?

30-12-2019 - 09:14

Main content

Hoe bepaal je als ondernemer of jouw steun aan een sociaal initiatief rendement oplevert? MAEX is een platform met daarop maar liefst 1.800 initiatieven. Dat platform heeft nu een nieuwe tool om mee te rekenen: de Social Handprint.

Waarde in euro’s zichtbaar 
Deze tool maakt de maatschappelijke waarde in euro’s zichtbaar en laat meteen zien aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties het initiatief bijdraagt. Op www.maex.nl kun je als ondernemer grasduinen naar initiatieven die je kunt ondersteunen. De website laat bij de initiatieven zien onder welk duurzaam doel van de Verenigde Naties je het initiatief van jouw keuze kan scharen. Daarnaast laat het een sommetje zien. Als het initiatief zou worden omgerekend in geld, hoeveel zou dat dan zijn?

Aansluiten bij duurzame doelen van de VN
Op 6 november werd die Social Handprint in Den Haag gepresenteerd door de twee initiatiefnemers van MAEX, Silvia Oostwegel en Gerda Deekens. Deekens legt uit wat een ondernemer aan de tool kan hebben: “Bedrijven verbinden zich meer en meer aan maatschappelijke opgaven. Via inkoop van goederen of diensten, via duurzaam beleid of via het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar hoe is die inspanning die ze daarmee leveren meetbaar? Dat gat vullen wij op. De duurzame doelen van de Verenigde Naties zijn daarvoor een mooi en onomstreden startpunt. Vanuit daar hebben we maatstaven ontwikkeld. Daarmee maken we de impact van een initiatief op een duurzaam doel inzichtelijk, maar berekenen we ook de financiële waarde ervan.” 

Indicatie van de waarde 
Het werkt als volgt: Om de waarde te bepalen neemt MAEX van elk doel de relevante maatstaf. Het liefst een wetenschappelijk onderbouwde maatstaf, bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verzamelen van afval gaat bijvoorbeeld over kilo’s die een bepaald aantal euro’s opleveren. Bij vrijwilligerswerk gaat het om arbeidsuren. En bij het besparen van energie zijn dat kilowatturen. Deekens: “Tel je de diverse waarden van initiatieven op, dan kom je tot een totaalbedrag aan maatschappelijke waarde die je als ondernemer realiseert. Dat bedrag is een indicatie, maar wel één die je als onderneming kunt gebruiken in je communicatie naar buiten toe.”

Meer informatie: www.maex.nl