Jaarplan 2020 Duurzaamdoor

Jaarplan 2020 en Jaarverslag 2019 DuurzaamDoor

30-04-2020 - 14:24

Main content

Het jaarplan van DuurzaamDoor 2020 is geschreven voor het laatste jaar van de huidige programmaperiode en dus een bijzonder jaar. Voorgaande jaren waren vooral gericht op het organiseren van beweging en ontwikkeling. Dat willen we in 2020 doorzetten. Daarnaast gaan we ook de (voorlopige) oogst ophalen, lessen trekken, resultaten op een aansprekende wijze uitdragen en zorgen voor doorwerking.

Eind 2019 jaar startte DuurzaamDoor al met de voorbereidingen op een lerende evaluatie. De tweede helft van 2020 gaan we een zogenaamde ‘Belevenissenreis’ organiseren. Dit jaarplan heeft als doel inzicht te geven in de accenten en beoogde resultaten van ons werk dit jaar.

Het jaarplan geeft samenhang en focus. De nadruk ligt op activiteiten binnen de Participatietafels en Leerkringen (hoofdstuk 2), maar ook programma-overstijgende activiteiten komen aan bod (hoofdstuk 3). We gaan in hoofdstuk 4 in op de inzet van middelen die ons dit jaar ter beschikking staan. In dit jaarplan 2020, is tevens het jaarverslag 2019 verwerkt.

Lees het Jaaroverzicht 2019 en Jaarplan 2020 DuurzaamDoor.