Kenmerken 'Leefwereld' actieve burger in kaart

01-11-2018 - 15:16

'Leefwereld' is de typering voor actieve burgers en ondernemende maatschappelijke initiatieven. Mensen werken daar met elkaar vanuit een passie. Dat doen ze vaak niet geordend maar met veel vrijwillige inzet, verspreid over de hele week. Hun doel is 'verbetering' van hun eigen leefomgeving zoals wijk of buurt.

'Systeemwereld' ontmoet 'Leefwereld'

DuurzaamDoor gebruikt ook het begrip 'Systeemwereld' voor organisaties die al lang bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, en grote maatschappelijke organisaties. De Systeemwereld kent vaste procedures en regels en mensen werken er met een bepaald weekritme. Met de invoering van de Omgevingswet is de vraag van belang hoe 'Leefwereld' en 'Systeemwereld' met meer succes kunnen samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Elkaar beter leren kennen is dan een vereiste.

Kenmerken in kaart

Maex is een online platform dat inzicht biedt in initiatieven en sociale ondernemingen. Het heeft de kenmerken van de Leefwereld in opdracht van kaart gebracht. Deze staan in het artikel Kenmerken initiatiefnemers ‘leefwereld’ Omgeving ontmoet omgevingswet