Participatietafel Regionale Netwerken

Kiemkracht! Podcasts met ervaringen van transitieversnellers

Main content

Welke bewegingen zie je in transitieprocessen? Hoe werken de systeemwereld (overheden) en de leefwereld (participerende burgers) samen. En hoe komen kennis- en proces bij elkaar? In 8 podcasts Kiemkracht! komen transitieversnellers aan het woord om deze vragen te beantwoorden.

Louise Boelens en Anne van Strien hielden vanuit hun achtergrond (veranderingskunde, design, transitie en journalistiek) een aantal projecten van de Participatietafel Regionale Netwerken tegen het licht en bundelden deze in de podcasts Kiemkracht!: "Echte verandering vereist dat er de nodige wrijving ontstaat en dat daardoor het juiste spanningsveld ontstaat waarin transities kunnen plaatsvinden."

8 podcasts

Transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcasts zoomen wij in op kiemen van transities. Waar kiemt het, hoe groeit het en wat wordt er geoogst?

Aflevering 1 De circulaire energiecentrale

In deze aflevering horen we alles over de circulaire energiecoöperatie. Hernieuwbare energie voor iedereen. Wat is er nieuw aan dit initiatief? Iedereen kan mede-eigenaar zijn. Hoe zit dat precies?
We spreken met Onno van Bekkum van de energiecoöperatie ‘Bommelerwaar Stroom’, en Michiel de Raaf, burgercommissielid van de gemeente Maasdriel. Een kijkje in de keuken van de energiecoöperatie 2.0 die ontkiemt in de Bommelerwaard.

Beluister aflevering 1

Aflevering 2 Gebiedsontwikkeling anno nu

In een gebied zijn veel meer mogelijkheden dan je zou denken, voor inwoners en andere betrokkenen om sámen de toekomst van hun gebied vorm te geven. We spreken met Eduard Ravenhorst van De Cooperatieve Samenleving over het Rijnlands gebiedsdenken.

Beluister aflevering 2

Aflevering 3 De groeiende kracht van een duurzaam dorp:

In deze aflevering gaan we naar Friesland. Het bewonersinitiatief Duurzaam Heeg onderneemt allerlei duurzame activiteiten. Op het gebied van energie, groenbeheer, bomen, vervoer, zwerfafval, en meer. Hun doel is: zelfvoorzienend worden met gemeenschapskracht.

In dit gesprek gaat het vooral over de voedseltuin. Én over de relatie tussen inwoners en gemeente. Die is drastisch aan het veranderen. We spreken Dorine van den Beukel en Freya Zandstra van Duurzaam Heeg, en Letty Laan van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beluister aflevering 3

Aflevering 4 Transitie is leren

In deze aflevering is de stelling: samenwerken in een gebiedstransitie gaat veel beter als je bereid bent continu te leren. De wrijving met elkaar áangaan. Ambtenaren van de Provincie Zuid-Holland trainen zichzelf hierin. Netwerkend werken, noemen ze dat. De gebiedscoalitie Groen Verbindt in Alblasserwaard Vijfheerenlanden gebruikt deze kennis en ontwikkelt verder.

We spreken José Lemmen van de Provincie Zuid-Holland, Rolia Wiggelinkhuysen die namens duurzame ondernemers deelneemt in de coalitie en met Jifke Sol van Sol-Cocreatie, die als transitiecoach inzet op transformatief netwerkleren.

Beluister Aflevering 4

Aflevering 5 De plant als verbindende kracht:

In deze aflevering zoomen we dieper in op circulaire systeemverandering. Want, onze aarde is rond, en – dus letterlijk – een circulair systeem. Hans, Jan en Cees werken aan het project ‘Wonen in Lisdodde’, waarin een circulaire ketensamenwerking ontkiemt is en nu door groeit. Binnenkort wordt de lisdodde geoogst waar mee gebouwd gaat worden.

Circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht! We spreken met Hans Slootweg van adviesbureau ORG-ID, Cees Bol van woningcorporatie QuaWonen en Jan Strijker van de Provincie Zuid Holland.

Beluister aflevering 5

Aflevering 6 Bewoners aan zet

In deze aflevering nemen we je mee naar Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen. In een stadsdorp draait het erom dat bewoners heel veel samen doen en zelf regelen. In de wijk Elsrijk heeft het stadsdorp de gemeente uitgedaagd in de zogenaamde ‘Right to challenge’. Hierdoor heeft dit bewonersinitiatief budget gekregen en zij zijn nu zelf opdrachtgever voor het welzijnswerk in hun wijk. Hoe zit dat precies?

We spreken hierover met Hans Steenvoorden, Coby Cornielje en Sacha de Ruiter van Stadsdorp Elsrijk, en met Marijke Bergh van de gemeente Amstelveen.

Beluister aflevering 6

Aflevering 7 Gas eraf, of toch erop?

In deze aflevering horen we verschillende geluiden over de energietransitie in het dorp Heeg in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze aflevering gaat over het lastige gegeven dat men in Heeg heel ver is met schone energie uit het meer, terwijl het aardgas onder datzelfde meer in de picture is om opgeboord te gaan worden. Gaat het gas eraf, of toch erop?

We spreken hierover met Freya Zandstra, een actieve inwoner van Heeg, Sybrand Frietema van het energiecollectief Warm Heeg, Justine Oomes van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, afdeling mijnbouw, en met wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beluister aflevering 7

Aflevering 8 DuurzaamDoor in de regio

In deze aflevering horen we hoe DuurzaamDoor zélf werkt aan het versnellen van de transitie in de experimentele ontdekruimte van de PTRN, dat staat voor de ‘Participatietafel Regionale Netwerken’. Hierin leren initiatiefnemers uit verschillende regio’s in Nederland van én met elkaar hoe zij hun transitieprojecten stappen verder kunnen brengen.
 
We spreken hierover met tafelvoorzitter Cees Anton de Vries en tafelsecretaris Rene Bruijns van de PTRN. Onze derde spreker is Roel van Raaij, die al jaren betrokken is bij DuurzaamDoor, van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beluister aflevering 8

Participatietafel Regionale Netwerken

In Participatietafel Regionale Netwerken (PTRN) werken professionals uit de systeemwereld (rijk, gemeente, provincie, waterschap) samen met vertegenwoordigers uit de leefwereld (georganiseerde burgers vooral in coöperaties), én met deskundigen met een kennis of procesachtergrond.

Nagesprek

Anne van Strien en Louise Boelens maakten vijf bovenstaande podcast voor Duurzaam Door. Voor deze reis kwamen zij van heel andere kanten aanvliegen. Ook zij gingen door een spanningsveld heen.

Beluister hun nagesprek van 15 minuten