Klimaat adaptief bouwen

Klimaat Adaptief bouwen mét de Natuur

07-07-2020 - 10:56

Main content

Tijdens een webinar met 110 deelnemers, op 24 juni 2020, startte het platform Klimaat Adaptief bouwen mét de Natuur (KAN). KAN is gelanceerd door de brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM.

Het KAN-platform richt zich enerzijds op klimaat gerelateerde problemen, zoals zomerse hittestress en wateroverlast als gevolg van extreme hoosbuien. Anderzijds is werken mét de natuur voor de nieuwbouw vooral een kans. Beton en asfalt-look’ heeft zijn langste tijd gehad. Ontwikkelaars, bouwers en gemeenten werken bij dit platform samen om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen.

Webinar

Tijdens de webinar werden het doel en de werkwijze toegelicht. Ook kwamen twee projecten aan bod: Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem en landgoed Wickevoort in Haarlemmermeer.

Het  KAN-platform wordt financieel en inhoudelijk mede ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO/DuurzaamDoor.

Samen aan de lat

Piet Adema (voorzitter NVB-bouw): “Nederland staat voor enorme opgaven, naast de huidige aandacht voor corona moeten we vooral ook rekening houden met klimaat, natuur, stikstof en de woningbouw-opgave. Klimaatadaptief bouwen betekent dat we beter moeten kijken naar onderwerpen als waterberging, hittestress en groen in de stad. Dat vraagt om een andere manier van bouwen en investeren. Maar we moeten de stad ook leefbaar houden."

"Bij natuur denken we aan stikstof, maar ook aan het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit; dat zijn onderwerpen die je niet los kunt zien van elkaar. De discussie over uitleglocaties is naar mijn idee wat gepolariseerd, maar als we daar aan de slag willen zal klimaatadapief bouwen een belangrijke plek moeten krijgen."

"Het mooie is dat wij als sector ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik zie veel intrinsieke motivatie. Maar de vraag is: kun je deze taak alleen bij de bouwsector en de consument neerleggen? Kun je het alleen bij de politiek neerleggen? Ik denk dat we samen aan de lat staan om te kijken hoe we klimaatadaptatieve, natuurinclusieve projecten kunnen realiseren die biodiversiteit bevorderen, en die de samenleving iets te bieden hebben. Dat kan, en het kan ook op een mooie manier.”

Meer weten?