flevopolder

Kompas verduurzaming voedselsysteem

Main content

De uitgave ‘Tien tips voor versnelling’ is geen blauwdruk voor initiatiefnemers als standaard voor succes. De uitgave is meer een kompas voor iedereen die op regionaal niveau wegen zoekt naar verduurzaming van het voedselsysteem. Als deze uitgave iets laat zien, dan is het wel hoe gelaagd en complex het voedselsysteem in elkaar zit en hoe weerbarstig structuren zijn als je ‘meters wilt maken’ in een richting die afwijkt van de aangelegde, begaanbare paden.

Iedere situatie en ieder initiatief om structureel iets te veranderen, vraagt om specifieke antwoorden en creatieve oplossingen. De schrijvers, Hilde Engels en Jan Willem van der Schans, schetsen het landschap dat de context vormt, zowel in praktische als in theoretische zin.

En meer dan dat, om de beeldspraak nog wat verder door te voeren: voor wie zich inzet om het voedselsysteem te verduurzamen en de regionale voedselketens korter en sterker te maken, helpt het dat de schrijvers deze kaart ook hebben ingetekend met plaatsen die de afgelopen jaren ontgonnen zijn, plaatsen waar baanbrekende initiatieven van de grond zijn gekomen.

Juist van die praktijk kunnen we leren en dat is wat deze uitgave zo waardevol maakt. De schrijvers analyseren wat ze vanuit de Participatietafel Voedseltransitie van DuurzaamDoor hebben waargenomen en trekken daar lessen uit.

De uitgave is op initiatief van DuurzaamDoor verschenen en kunt u downloaden.