Natuur in stad - Natuurinclusief bouwen

Leer van de lessen Natuurinclusief Bouwen

01-10-2019 - 12:59

Main content

Als je leeft in de stad, gemaakt van steen, beton, glas, staal en asfalt, zie je vaak het nut van natuur in stedelijke gebieden over het hoofd. Maar met het oog op de klimaatverandering moeten we in de steden meer rekening houden met natuur. En dat kán ook in steden. Er zijn al verschillende projecten gerealiseerd waarbij bebouwing en behoud en stimulering van natuur hand in hand gaan. Natuurinclusief bouwen wordt dat genoemd. Dat kan in een woonomgeving, maar bijvoorbeeld ook op bedrijfsterreinen.

Groen in de stad

Natuur in de stad biedt ecologische, sociale en economische voordelen. O.a. minder wateroverlast en hittestress zijn enkele voorbeelden. Daarnaast stimuleert een groene omgeving inwoners om eerder naar buiten te gaan, zij krijgen meer beweging en komen elkaar vaker tegen. Maar meer natuur is ook gunstig voor het vestigingsklimaat. Het trekt bedrijven aan en verhoogt de waarde van vastgoed. En een groene omgeving zorgt voor meer biodiversiteit. En kunnen nieuwe leefgebieden ontstaan en verbonden worden.

Participatietafel 'on Tour'

Om deze redenen is Natuurinclusief Bouwen een van de thema’s van het kennisprogramma DuurzaamDoor. De methodiek is om de stakeholders in de stad bij elkaar te brengen, zoals burgers, gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, woningcorporaties, bouwbedrijven en investeerders. En natuur te beschouwen als een belangrijk onderdeel van bouwplannen en bouwprojecten. En met succes. Daarom is met de partijen van de Participatietafel DuurzaamDoor afgesproken om  met hun successen ‘On Tour’ te gaan in regio’s en gemeenten waar partijen kunnen leren van de lessen die geleerd zijn van het Natuurinclusief Bouwen. Dit zal dit najaar van start gaan.

Meer weten?

Wil je weten wat de beleidskaders van Natuurinclusief Bouwen zijn en de rol hierin van DuurzaamDoor? Lees dan de Kamerbrief over Groen in de stad die minister Carola Schouten (LNV) op 5 september 2019 heeft gestuurd naar de Tweede Kamer en haar toelichting op DuurzaamDoor.