Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden.- biodiversiteit

Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden

29-04-2021 - 13:28

Main content

In een natuurrijke buurt wonen niet alleen mensen, maar ook dieren. Als ontwikkelaar van een natuurrijke buurt moet je dus niet alleen mensen, maar ook dieren als bewoner zien. Ook zij hebben rustplaatsen, voedsel en veiligheid nodig. Dat is één van de lessen van het onderzoek ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ dat is verricht in opdracht van het KAN-platform. Op dit platform delen ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kennis en praktijkervaring om te bouwen aan natuurinclusieve, gezonde nieuwbouwprojecten waarin de biodiversiteit wordt verbeterd.

Op verzoek van onder andere DuurzaamDoor, trokken onderzoekers Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten), Robbert Snep (Wageningen University & Research) en Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland), lessen uit ervaringen van twaalf groene projecten uit de jaren 1995 tot 2010. Zo namen zij onder meer GWL-terrein in Amsterdam, Eva Lanxmeer in Culemborg en de Kersentuin in Utrecht Leidsche Rijn onder de loep.

"Nu natuurinclusief bouwen hoog op de agenda staat zijn de lessen en succesfactoren uit het verleden zeer relevant en kunnen helpen bij de opgaven die nu spelen bij nieuwbouwontwikkelingen. Op basis van het rapport Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden is er voor ontwikkelaars en bouwers een handzame brochure met aanbevelingen beschikbaar”, aldus Claudia Bouwens, programmaleider van het KAN-platform.