Schiphol Trade Park

Lesson learned: Schiphol Trade Park

Main content

Hoe ontwikkel je een duurzaam, toekomstbestendig en natuurinclusief bedrijventerrein? Deze vraag was de aanleiding voor Schiphol Area Development Company om voor het Schiphol Trade Park een plan te maken voor natuurinclusief bouwen.

Gevoed door stakeholders van het gebied en externe professionals in participatiewerksessies stelden zij een ecologische visie op. Dit leverde waardevolle inzichten op. Lees het artikel over Schiphol Trade Park in het magazine biind. En raak geïnspireerd om ook natuurinclusief te bouwen.

Natuur in balans met de mens

Het Schiphol Trade Park wordt ontwikkeld op een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap van ruim 350 hectare. Natuur moet ook in het nieuwe bedrijventerrein in balans komen te staan met de mens. “Ik geloof dat ieder gebied en iedere ontwikkeling stukken beter wordt als je mensen met natuur in balans brengt”, zegt De Wit in het artikel. Hij was indertijd gebiedsontwikkelaar bij Schiphol Area Development Company: “De minst gebalanceerde plekken zijn bedrijventerreinen, dus daar liggen ook de grootste kansen.”

Groen hart

Eric Gerritsen, adviseur DuurzaamDoor bij RVO: “Dit blijft niet bij een visie. Uitvoering op Schiphol Trade Park kan zorgen voor inzichten waar andere bedrijventerreinen wat mee kunnen. Hier zijn de kosten van een groener plan lager dan van een grijs plan. Je hoeft geen groen hart te hebben om daar enthousiast van te worden.”

Meer informatie

Wil je meer informatie? Lees het hele artikel in magazine Biind.