windturbines_boerderij omringd door windturbines

Maatschappelijke tender: juridisch borgen van lokaal eigenaarschap

28-04-2021 - 16:09

Main content

De productie van grootschalige wind- en zonne-energie heeft grote ruimtelijke en landschappelijke impact. Projecten waarbij direct omwonenden nauw betrokken zijn of waarbij sprake is van lokaal eigendom, kennen een hogere slagingskans en een kortere doorlooptijd. Er is een instrument waarmee het lokale eigenaarschap van minimaal 50% op een juridisch wijze kan worden geborgd: de maatschappelijke tender.

Energie Samen Gelderland, Klimaatverbond Nederland en het Gelders Energieakkoord - met ondersteuning van DuurzaamDoor - hebben gewerkt aan een dergelijk instrument, waarbij lokaal eigenaarschap van grootschalige wind- en zonprojecten zo goed mogelijk worden geborgd. Uiteraard is het belangrijk dat de gemeente(raad) zich ondubbelzinnig uitspreekt, dat lokaal eigenaarschap van groot belang is. Vervolgens kan de maatschappelijke tender worden toegepast.

De methodiek houdt in, een helder uitnodigingskader, een open marktconsultatie en een tender in twee fasen (ruimtelijke criteria en maatschappelijke criteria). Belangrijk is dat hierbij de juiste processtappen, van marktconsultatie tot gunning, worden doorlopen. Dan zijn maatschappelijke eisen goed te borgen in het proces.

Meer informatie over de maatschappelijke tender, de 7 stappen van een voorkeursroute, en voorbeelden uit de praktijk leest u in Handreiking maatschappelijke tender (pdf).