Stadslandbouw

MAEX-platform Voedsel van dichtbij

28-02-2023 - 13:56

Main content

Het MAEX-platform Voedsel van Dichtbij is in oktober 2021 gelanceerd in opdracht van Kennisplatform Stadslandbouw Nederland en DuurzaamDoor. De Social Handprint van de MAEX is een manier om lokale en regionale voedselprojecten en voedselgemeenschappen te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt de MAEX initiatieven ook financieel. Daarvoor zoekt het platform partners die 'geefgeld' ter beschikking stellen.

Lokale voedselprojecten hebben een grote maatschappelijke waarde. Ze dragen bij aan duurzame steden en gemeenschappen en aan gezondheid en welzijn. Dit blijkt uit de analyse van 314 initiatieven op het MAEX-platform Voedsel van Dichtbij.

Eerste MAEX Impuls Voedsel uitgereikt

Tijdens de presentatie in oktober 2021 is de eerste MAEX Impuls Voedsel uitgereikt van € 2500 aan Voedselbos Mariahoeve. "Dit bedrag was heel welkom voor ons project om jongeren bij ons voedselbos te betrekken. Het toonde dat we er echt mee aan de slag wilden en hielp om andere fondsen te werven”, vertelt projectleider Jan Morsch.

Lees alles over deze eerste impuls voor Voedselbos Mariahoeve

Behoeften: financiering, kennis en menskracht

Met de Impuls wordt direct antwoord gegeven op een behoefte die uit de analyse naar voren komt: financiering. Bijna negen op de tien projecten (87%) wil gebruik kunnen maken van een lening of een donatie. Verder is er vraag naar ruimere mogelijkheden, zoals minder bureaucratie, experimenteerruimte, vergunningen, behoefte aan ruimte en materiaal. Ook kunnen meer vrijwilligers aan de slag en zijn projecten op zoek naar kennis: organisatorisch, financieel, verdienmodel, communicatie en juridisch.
Deze behoeften komen overeen met eerder onderzoek dat Stadslandbouw Nederland en DuurzaamDoor hebben laten uitvoeren.

Lees het hele artikel over de MAEX-impuls: 'Impactwaarde lokale voedselprojecten is groot’