Magazine De stad natuurlijk

03-05-2019 - 16:20

Het magazine De Stad biedt gemeenten, architecten, bouwondernemingen en natuurliefhebbers inspiratie voor het groen- en natuurinclusief inrichten van de stad.

Negen architectenbureaus presenteren in dit magazine hun (fictieve) ontwerpen voor locaties in Den Haag. En vijf auteurs geven vanuit hun expertise een reflectie op ecologische, juridische of praktische aspecten met betrekking tot natuurinclusief bouwen. Het magazine De stad natuurlijk biedt inspiratie voor de toepassing van het ‘puntensysteem natuurinclusief bouwen’.

Nieuw puntensysteem

De gemeente Den Haag heeft een nieuw puntensysteem ontwikkeld om groener bouwen in de stad te stimuleren. Dit puntensysteem is ontwikkeld om soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen meer kansen te geven. Het puntensysteem richt zich ook op natuur in het algemeen en op het welzijn van de mens. Den Haag heeft een grote bouwopgave en afhankelijk van de grootte van het bouwproject moeten minimaal een x aantal punten worden behaald die te verdienen zijn door het gebruik van toepassingen die bijdrage aan biodiversiteit.

Ambities zonder verplichtingen

Landschapsarchitect Irene Mulder van gemeente Den Haag:  “Het is niet eenvoudig om natuurinclusief bouwen in een eenduidig voorschrift te vatten. Wij willen dus een ambitie meegeven, creativiteit stimuleren, zonder dat we een opgave dichttimmeren met verplichtingen."

Magazine De stad natuurlijk (pdf)

DenHaag maakt deel uit maakt van de participatietafel Natuurinclusief Bouwen.