Gezonde voeding

Minder vlees, meer groente, veel minder CO2-uitstoot

17-09-2019 - 09:39

Main content

In de media staan regelmatig artikelen over innovatieve chef-koks die duurzaam of nog duurzamer koken. Dat wil zeggen: zij bereiden meer groenten en minder dierlijke eiwitten. Minder voedselverspilling en de focus op het verminderen van negatieve effecten op het klimaat door ons voedsel. Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming van restaurants nog niet in de volle breedte is ingezet. Om deze transitie bij restaurants te versnellen is het programma Restaurants van Morgen, op initiatief van DuurzaamDoor, opgezet.

Onderzoek Restaurants van Morgen

Restaurants van Morgen geeft restaurants handvatten voor verduurzaming van hun menu. Het is ontwikkeld door Natuur & Milieu en Green Dish. Het programma geeft weer waar de verduurzamingskansen liggen met behoud van klanttevredenheid. Om de huidige stand van zaken in kaart te brengen zijn 23 restaurants met een Frans-Nederlandse keuken in de Food Valley regio onderzocht. Het blijkt dat, wanneer de 23 restaurants hun menu zouden aanpassen en per gerecht minder vlees en meer groenten serveren, de CO2-uitstoot met 51 procent wordt verkleind. De grootste stappen zijn te behalen met minder vlees per gerecht, en minder gerechten met rood vlees op de menukaart. Dat kan op zo’n manier gebeuren dat de klanttevredenheid gewaarborgd blijft of in sommige gevallen zelfs verbetert.

Vermindering uitstoot

Als deze duurzaamheidsstappen worden doorgevoerd in Frans-Nederlandse keukens, dan levert dat een vermindering van 134,9 miljoen kg CO2-eq. Dat is de uitstoot van 42.200 dieselauto’s die jaarlijks 15.000 kilometer rijden. Reden te meer om de transitie bij restaurants een extra duwtje in de rug te geven.

Lees het rapport van de Restaurants van Morgen.