Busstation met natuur

Natuurinclusief Bouwen is niet vanzelfsprekend

01-10-2019 - 13:31

Main content

‘In de bouwwereld bestond lang het idee dat natuur en groen duur zijn. Wij ontdekten het tegendeel. Ten eerste hoeven maatregelen niet duur te zijn. Ten tweede zorgt natuur in de wijk voor een fijnere en gezondere leefomgeving en dat vertaalt zich in meer waarde,’ aldus acquisitiemanager Nicolle Terlouw in een artikel van Publiek Denken. Haar boodschap is dus dat  Natuurinclusief Bouwen loont. Participatietafel Natuurinclusief Bouwen van DuurzaamDoor, heeft op dit gebied al verschillende mijlpalen bereikt.

Ontwikkelingen

Binnen de participatietafel Biodiversiteit van DuurzaamDoor delen pioniers hun kennis en ervaring om de transitie te versnellen, onder meer met een Community of Practice (CoP) en NIB on Tour. In het artikel van Publiek Denken komen verschillende mensen aan bod, die diverse ontwikkelingen belichten:

  • Zo werkt Dordrecht samen met andere gemeenten in een convenant klimaatadaptief bouwen, waarin onder meer wordt onderzocht hoe je natuurinclusiviteit kunt uitvragen en scoren in prestatie-eisen.
  • De gemeente Den Haag verwacht een groei van 100.000 inwoners in de komende 20 jaar en gaat flink bijbouwen. Onder leiding van landschapsarchitect Irene Mulder, ontwikkelde de stad een eigen puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen.
  • Aan de TU Delft doet architect Eva Stache promotieonderzoek naar een evaluatiemodel voor maatregelen. Tenslotte bundelde Landschapsarchitect Maike van Stiphout, met hulp van DuurzaamDoor, al haar bevindingen in de Eerste Gids voor Natuurinclusief Bouwen.’

Lees het artikel in Publiek Denken.