annemieke nijhof

Nieuwe voorzitter Stuurgroep DuurzaamDoor: Annemieke Nijhof

30-03-2021 - 11:57

Main content

Met ingang van 1 februari 2021 is mw. Ir. Annemieke Nijhof namens de Minister van LNV aangesteld als voorzitter van de Stuurgroep DuurzaamDoor. Nijhof is algemeen directeur van Deltares, directeur van Springtij en was tot 2011 Directeur-Generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ceo van adviesbureau Tauw. Vanwege haar kennis van zowel beleid en politiek als die van het bedrijfsleven en maatschappelijke beweging, is de keuze op Nijhof gevallen voor deze functie.  Nijhof is de opvolgster van Joke Kersten die in augustus 2020 overleed.

De Stuurgroep DuurzaamDoor heeft als taak om de uitwerking van het programma dichtbij de actualiteit van beleid en maatschappelijke behoefte te houden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De stuurgroep zal het programmateam aan de hand van reflectie op de maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen, maar  ook programmaplannen en rapportages, inspireren en koers helpen houden. Dit alles is gericht op een zo effectief mogelijke uitvoering van het programma.

Annemieke Nijhof laat het volgende weten over haar nieuwe voorzittersrol: “Ik vind het heel eervol en leuk om onafhankelijk voorzitter te zijn van de stuurgroep DuurzaamDoor. Grote veranderingen krijgen vorm in concrete initiatieven in de praktijk. Het is heel inspirerend dat er zo veel projecten zijn die laten zien wat er kan en waar alles gericht is op samenwerken en leren. Ik kijk er naar uit om met gepassioneerde collega’s dit mooie programma met raad en daad bij te staan.”

Over DuurzaamDoor

Nederland heeft te maken met (mondiale) duurzaamheidsopgaven. Complexe transitie-opgaven die in toenemende mate steeds meer samenvallen en vragen om innovatieve, integrale duurzame aanpakken. DuurzaamDoor is een  kennis- en leerprogramma voor sociale innovatie. Het doel is om maatschappelijke initiatieven verder te brengen en gezamenlijk leren te versterken. Dit geldt met name voor lastige samenwerkingssituaties. Daarmee kan DuurzaamDoor mensen en organisaties helpen om doorbraken te realiseren. De focus ligt op ‘leren en innoveren’.

Binnen DuurzaamDoor werken samen: maatschappelijke initiatiefnemers, onderwijs, kennisinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verschillende overheden. Deze partijen werken en leren samen rond praktijkcases (projecten) aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven. De thema’s die binnen deze opgaven aan bod komen zijn: voedsel, water, biodiversiteit, circulaire economie en energie en klimaat. DuurzaamDoor besteedt ook veel aandacht aan netwerkvorming en methodiekontwikkeling, onderwijs (via de Coöperatie Leren voor Morgen) en leertrajecten gericht op het bevorderen van duurzaamheidstransities in de regio.

Meer weten?