Online dialoogtafel - windenergie

Online Dialoogtafel - Een zoektocht naar draagvlak

22-09-2020 - 11:33

Main content

De Participatietafel Energie (DuurzaamDoor) en Publiek Denken organiseren op woensdag 30 september de online dialoogtafel “Een zoektocht naar draagvlak”. U kunt zich nog aanmelden voor deze online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is de afronding van een reeks essays en podcast over de concepten draagvlak en acceptatie.

In deze sessie gaat Simone van Trier in gesprek met wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk over de dilemma’s rond participatie en draagvlak in de energietransitie. Hoe kun je op lokaal niveau maatschappelijke betrokkenheid creëren? Wat doe je met emoties van en verzet door burgers? Hoe verhouden lokale democratie en bottom-up initiatieven zich tot elkaar?

Programma

Het programma van 30 september is van 14:20 -16:30 uur en bestaat uit drie gespreksblokken met als thema’s:

  • Draagvlak en acceptatie: waar hebben we het eigenlijk over?
  • Hoe ga je om met weerstand en hoe benut je de waarde daarvan?
  • Hoe verhouden de gekozen democratie en de bottom up-democratie zich tot elkaar?

In de studio zal gespreksleider, Simone van Trier, in gesprek gaan met:

  • Rinie van Est (onderzoeker bij het Rathenau Instituut)
  • Eva Wolf ((universitair docent Tilburg University)
  • Joke Dijkstra (Participatiestrateeg)
  • Herman Verhagen (Senior adviseur Lokale Energietransitie, HVC)
  • Marije van den Berg (Democratie in Actie)
  • Has Bakker (raadslid D66 Utrecht en senior adviseur Natuur en Milieufederatie)
  • Sybrand Frietema de Vries (Mienskips Energie)
Met deze sprekers worden de eerder gepubliceerde essays en podcasts over participatie en draagvlak verbonden met de praktijk. Het beloven mooie gesprekken te worden en we hopen u daarmee inspiratie en stof tot nadenken te geven.

Om zoveel mogelijk interactie te creëren, willen wij je uitnodigen om actief gebruik te maken van de chatfunctie tijdens deze bijeenkomst.

Meld u aan

U kunt zich aanmelden via deze registratielink.