Stadslandbouw

Ontwikkeling Kennisplatform Stadslandbouw Nederland 2018 – 2020

21-01-2021 - 10:50

Main content

Stadslandbouw is volop in ontwikkeling. Behalve voedsel, levert het telen van eten in en rond de stad veel voordelen op. Zoals meer groen en ruimte voor overvloedig regenwater. Aan beweging, gezonde voeding, saamhorigheid en werkgelegenheid in een wijk. Aan minder afval en minder kilometers. En de korte keten zorgt voor een betere relatie tussen burger en boer.

Het Kennisplatform Stadslandbouw Nederland platform borgt kennis die pioniers afgelopen jaren hebben opgedaan stadslandbouw. ‘Rapportage 2018 – 2020’ van het kennisplatform toont de ontwikkeling van het platform, tot een belangrijk schakelpunt.  

Download de rapportage Rapportage 2018 – 2020

Het doel van het Kennisplatform Stadslandbouw Nederland was om in de periode 2018 – 2020 een kennisnetwerk op de kaart te zetten, niet primair in een institutionele zin maar als een aanjager en facilitator van lokale en regionale acties. Uitwisseling van kennis en ervaring door de organisatie van living labs, van kennisbijeenkomsten op locatie heeft met succes plaatsgevonden.

Er is een breder besef ontstaan van het belang van voedsel van dichtbij. Er is aansluiting gevonden op de beweging van korte ketens en er is een hoger bewustzijn aan het ontstaan van de bijdrage van stadslandbouw en andere vormen van voedselgemeenschappen aan het bevorderen van groene en gezonde steden.