Voedseltransitie

Participatietafel Voedseltransitie focust op gebiedsgebonden voedselvraagstukken

27-10-2021 - 14:15

Main content

Het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem is regelmatig in de media. Er is veel om te doen. Binnen dat actuele thema, beweegt zich de Participatietafel Voedseltransitie (PTV). Aan een aantal vraagstukken heeft de PTV de afgelopen 4 jaren hard gewerkt, zoals de eiwittransitie, voedselverspilling en de regionale voedseltransitie. Tafelsecretaris René Bruijns vertelt over het nieuwe initiatief van de PTV.

“Dit jaar begonnen we met een nieuwe Participatietafel Voedseltransitie, dat wil zeggen, met een nieuw kernteam. In dit kernteam zitten vertegenwoordigers van de verschillende partijen in de samenleving. De eerste kennismaking tussen de leden van het kernteam maakte al duidelijk dat er veel onderwerpen zijn waarvoor men zich wil hard maken, dus moeten wij oppassen dat we niet te veel oppakken. En natuurlijk willen wij met de tafel inzetten op die onderwerpen die nog niet door andere partijen worden aangepakt.

Aanjager van het kernteam

Het moeten vraagstukken zijn waar goede energie in zit. Waar er een grote mate aan bereidheid is voor het zoeken naar oplossingen, maar ook om de vaart erin te zetten. Ik doe dit niet alleen, ik heb begin dit jaar Patrick Huntjes, lector aan de Hogeschool InHolland en hoogleraar transitie aan de Universiteit van Maastricht, gevraagd als nieuwe voorzitter. Patrick is auteur van onder andere ‘Sociale innovatie voor een duurzame samenleving’. Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is als aanjager van de tafel. En Rosa Lucassen begeleid ons hierbij weer uitstekend. Zij is een professional op het gebied van procesbegeleiding en stond ons de afgelopen jaren ook al bij.”

Focus

“Op dit moment bepalen we met het kernteam de focus en koers. Dit is best wel een uitdaging voor een groep mensen die elkaar niet allemaal kent, maar hiervoor koos ik bewust. Zo nemen naast vertegenwoordigers van de jongeren, ook twee boeren deel aan het kernteam. Ook een programmamaker, die haar sporen verdiende bij Omroep MAX en 24 Kitchen komt met goede ideeën. Zo komen we tot kruisbestuivingen van bijzondere thema’s en ontwikkelvragen. Het uitgangspunt van de tafel is ‘gebiedsgebonden voedselvraagstukken en het versterken van vermogens van organisaties, personen en systemen. Begin december 2021 willen we als kernteam tot de eerste aanzet van de koers te komen. Dan weten wij meer en kunnen wij meer vertellen over de ontwikkeling en inrichting van de tafel.”

Samenwerking met Stadslandbouw Nederland

“Sinds 8 jaar ondersteunt DuurzaamDoor Kennisplatform Stadslandbouw Nederland. De afgelopen jaren heeft deze zich fors doorontwikkeld door onder meer de groei van het netwerk van partijen, maar ook door de aansluiting met Vlaanderen. Dit vooral onder de bezielende leiding van voorzitter Jean Eigeman. Op 13 oktober 2021 was er een webinar ‘Voedsel van Dichtbij gefinancierd’, waarbij naast praktijkverhalen ook een nieuw domein van de MAEX is gelanceerd. De komende maanden bekijken we hoe de samenwerking met het kennisplatform en de ontwikkeling van een ondersteuningspunt zich ontplooit. Veel overleggen hiervoor met financierders en andere partijen staan al op de agenda.”