Klimaatadaptief bouwen

Platform klimaatadaptief bouwen met de natuur

13-10-2020 - 12:33

Main content

In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten sluiten zich aan bij het platform Klimaatadaptief bouwen met de Natuur (KAN).

Het platform is in het leven geroepen om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde.

Binnen het KAN-platform delen gemeenten, corporaties, beleggers, projectontwikkelaars en bouwers kennis over klimaatadaptieve en natuurinclusieve projecten. Een van de partners ven het KAN-platform is DuurzaamDoor.

Meer informatie vindt u op www.kanbouwen.nl.