Natuurinclusief bouwen deventer

Positieve effecten Natuurinclusief bouwen in Deventer

13-10-2020 - 11:58

Main content

Tijdens de gebiedsontwikkeling van de wijk Steenbrugge in Deventer stond het belang voor natuurlijk kapitaal in brede zin centraal. Oftewel, hoe zorgt de bouw van een woonwijk voor positieve impact op klimaatadaptatie, biodiversiteit, welzijn en CO2-vastlegging?

Het blijkt dat een groene inrichting leidt tot groter welzijn van bewoners. En het zorgt voor een forse kostenbesparing op het gebied van ziektekosten. Dit alles is gevat in een studie, die tot stand is gekomen vanuit een bijzondere samenwerking. Namelijk die tussen een stedenbouwkundige en een sociale wetenschapper.

De onderzoekers brachten in opdracht van de gemeente Deventer de resultaten en effecten in kaart, van de natuurinclusieve aanpak in en rond het plangebied voor gebruik in de businesscase en bij beleidsvorming. De studie bestaat uit twee rapportages:

De eerste is een deskresearch naar de invloed van de bebouwde omgeving op welzijn (gezondheid en sociale cohesie). De tweede studie is een kwalitatief veldonderzoek, uitgevoerd in een aantal wijken. Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (Hogeschool Utrecht) onderzocht het effect van stedenbouwkundige ingrepen op sociale cohesie in een viertal nieuwbouwwijken waar uitdrukkelijk rekening is gehouden met het bevorderen van samenhang onder bewoners..

Download het onderzoeksrapport.