Regionale verdiepingsgesprekken over natuurinclusieve landbouw

26-10-2017 - 13:17

In het najaar van 2017 organiseerde het programma DuurzaamDoor 3 regionale verdiepingsgesprekken over natuurinclusieve landbouw. De gesprekken onderzochten de heersende ideeën die voor een cultuuromslag moeten zorgen. Daarnaast keken we naar de belemmeringen voor zo'n systeemverandering.

Hoe kan natuurinclusieve landbouw groeien?

De vragen die we daarbij stelden waren: Wat zijn kenmerken van het huidige systeem? Waar loopt het vast? Wat zijn de dogma's die verandering tegenhouden binnen het huidige agrarische systeem? Met als onderliggende vraag: hoe kan natuurinclusieve landbouw gaan groeien?

Cultuuromslag en systeemverandering

De aanleiding voor deze gesprekken was onder andere een brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris van EZ Martijn Van Dam over natuurinclusieve landbouw. In deze brief (17 juli 2017) schreef Van Dam over een transitie naar natuurinclusieve landbouw en de benodigde 'cultuuromslag en systeemverandering'.

Ecologische en economische randvoorwaarden

"De uitdaging is om natuur en biodiversiteit op een rendabele wijze in te passen in de bedrijfsvoering. Wat is de de wisselwerking tussen ecologische en economische randvoorwaarden voor natuurinclusieve landbouw. Op welke manieren kunnen we dit benutten.", aldus Van Dam.

DuurzaamDoor organiseerde de gesprekken in opdracht van de directie Natuur & Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken, inmiddels Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Lees wat de opbrengst was van de 3 regionale verdiepingsgesprekken over natuurinclusieve landbouw in de download Verhalender-Wijs!