natuurinclusief

Routekaart met 12 natuurinclusieve projecten

19-03-2021 - 14:29

Main content

Zeven partijen, waaronder DuurzaamDoor, zetten zich gezamenlijk in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen. Dat doen zij door filmreportages van twaalf icoonprojecten te maken, middels een routekaart, waarin te zien is dat door samenwerking veel is te bereiken. De routekaart wordt in september aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

De campagne is van start gegaan met een online talkshow in 2020 waarin werd gesproken over de thematiek rond de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt.

De komende maanden werken diverse partijen aan een routekaart waarbij twaalf innovatieve projecten, uit elke provincie een, worden belicht aan de hand van de thematiek van de Omgevingswet. Op deze website de groene stad staan de bezochte projecten tot nu toe en uitleg van de campagne.