Special DuurzaamDoor Publiek Denken

Special: laat je inspireren om aan de transitie te blijven werken

Main content

Al bijna 10 jaar zet DuurzaamDoor de schouders onder de duurzame transitie van Nederland. Tijd voor een special over dit programma. De special DuurzaamDoor staat vol met verhalen van mensen over hun zoektocht naar en vindplaats van duurzame doorbraken.

Deze special van Publiek Denken geeft inspiratie voor alle mensen die vastberaden zijn om hun steentje bij te dragen aan die transitie. DuurzaamDoor is een programma dat inzet op het versneld leren: individuele verhalen en ervaringen, ontwikkelingen in sectoren of rond bepaalde duurzaamheidsopgaven.

Al bijna 10 jaar

DuurzaamDoor startte in 2013. Op dit moment is het programma halverwege de derde programmaperiode van 4 jaar die in 2024 afloopt. Programmamanager Theo Leupen vertelt over de relevantie van het programma en de reis van kiemprojecten naar professionalisering van transitieprofessionals.

“Andere transitieprofessionals bereiken, inspireren en verleiden om de aangereikte kennis toe te passen. Als dat allemaal lukt, hebben we onszelf als programma misschien wel overbodig gemaakt. En is dat niet de ultieme ambitie?”

Hij legt uit wat de focus op de korte termijn is en het doel voor de komende 2 jaar: nadrukkelijker bepalen hoe we bestaande kennis opnieuw kunnen aanreiken en zelf leren en verbeteren. 

Reflecteren en inspireren

Het uiteindelijke doel van DuurzaamDoor is te helpen om een grotere beweging in gang te zetten. We vergroten onze impact als we patronen in leerervaringen van transitieprofessionals gaan zien en die met ze delen. Wat heeft wel of juist niet gewerkt? Welke belangrijke ‘afslagen’ zijn genomen in een project en vanuit welke overwegingen? Andere transitieprofessionals kunnen daarop reflecteren en zich laten inspireren. Daarnaast helpt DuurzaamDoor veelvoorkomende obstakels (zoals juridische belemmeringen) te agenderen.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Lees dan de special DuurzaamDoor van Publiek Denken van december 2022.