voortgang

Succesvolle eerste bijeenkomst Stadshoutinitiatieven

17-04-2019 - 14:28

Main content

Tijdens deze eerste bijeenkomst voor Regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op 16 april 2019 stelden we ons de vraag welke rol een gemeente kan spelen als launching customer. Wat hebben stadshoutorganisaties en gemeenten van elkaar nodig?

Lokaal hout benutten

Lokaal hout kan veel meer en vaker benut worden om hoogwaardige producten van te maken in plaats van dat het, zoals nu, vaak verschredderd wordt. Hier zien Nederlandse ondernemers in toenemende mate kansen in. In het gehele land neemt het aantal bedrijven dat iets doet met gekapte bomen uit de stad toe. De gemeenten hebben een belangrijke rol in het succes van de stadshoutinitiatieven. In eerste instantie valt het vrijgekomen hout aan de aannemer die de boom kapt. De gemeente heeft de mogelijkheid om selectierechten uit te delen zodat het hout terechtkomt bij een stadshoutinitiatief.

Centrale houtopslag

Ook zijn er mogelijkheden om een centrale houtopslagplaats te maken, zodat meerdere stadshoutinitiatieven uit de gemeente kunnen profiteren van gekapt hout. Helaas gaat dit nog niet vanzelf. Vorig jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd met verschillende stadshoutinitiatieven. Al gauw bleek dat in gesprek gaan met elkaar en met gemeenten helpt om knelpunten op te kunnen lossen.

Meer weten?

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de Projectleider Circulaire Economie bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht Tim Bulters