Transitie vraagt een andere rol van overheden

25-07-2019 - 15:54

De hele Nederlandse maatschappij lijkt in transitie te zijn. Dit vraagt ook van overheden een andere handelswijze. Het is ‘moeten’, omdat het nodig is voor het draagvlak van alle betrokken stakeholders. 

Bij de transitie moet oog zijn voor de menselijke kant. Probleemstellingen worden daardoor, en door de verschillende en vele invalshoeken, complex. Het advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is dan ook om social labs toe te passen. Maar niet alleen voor RVO.nl is dit advies van toepassing. Ook voor andere overheden kan het noodzakelijk zijn om met social labs te werken.

Van government naar governance

RVO.nl, waar het secretariaat van DuurzaamDoor is gevestigd, voert opdrachten uit voor verschillende ministeries. Veel van haar taken zijn transitiegericht en vloeien voort uit het Klimaatakkoord. RVO.nl moet dus ook op een duurzame wijze, verschillende transitietrajecten ontplooien op thema’s zoals circulaire economie, een CO2-neutrale maatschappij en kringlooplandbouw. De rol van RVO.nl verschuift hierbij van government naar governance. In het kader daarvan rapporteert de universiteit van Utrecht het inzetten van zogenaamde social labs door RVO.nl. Social labs zorgen namelijk voor de gewenste, allesomvattende, duurzame, toepasbare oplossing met een breed draagvlak, essentiële elementen bij transities.

Wat zijn dan social labs?

Als je de woorden ontleedt dan staat social voor maatschappelijk, oftewel het betreft iedereen en dus iedereen of alle stakeholders moet worden betrokken of vertegenwoordigd. Maar social betekent in deze context ook menselijk. Mensen ervaren de problemen, mensen zorgen samen voor een oplossing. Labs wil zeggen een experimentele omgeving. Zonder dat de oplossing op voorhand is gedefinieerd buigen alle stakeholders zich over experimenterende, zoekende en informatie verstrekkende sessies. Met een open blik wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing met een breed draagvlak.

Meer weten over het inzetten van social labs? Lees het onderzoek Reflectie social labs - RVO.nl.