Van serious game tot regenbiertjes en creatieve oplossingen voor watervraagstukken

11-10-2018 - 14:37

Een serious game rond klimaatadaptatie, virtual reality expedities, een dilemmabox, verhalen rond brugwachtershuisjes, vergroening van scholen, regenbiertjes en een gebiedsrating voor waterveiligheid: dat is een greep uit de in totaal 13 projecten die een financiële bijdrage ontvangen uit het programma Duurzaam Door_de Participatietafel Water (PTW).

Er zijn 32 voorstellen ingediend op de oproep voor projecten die Nederland kunnen helpen versneld te verduurzamen op het gebied van water. Een mooie oogst met een goede vertegenwoordiging van overheid, waterschappen, onderwijs en ondernemers en een aantal typische burgerinitiatieven.

Vergroten waterbewustzijn

Het merendeel van de ontvangen voorstellen richt zich op het vergroten van het waterbewustzijn via het voortgezet onderwijs. Daarin is veel aandacht voor belangrijke thema’s als waterkwaliteit en gezondheid, waterveiligheid en klimaatadaptatie. Een jury heeft binnen dit aanbod vooral gezocht naar projecten die (enige) vernieuwing brengen, gebruikmaken van nieuwe technieken en aansluiten bij het hedendaags onderwijs. Bij de totstandkoming van het project moet ook het onderwijs nadrukkelijk worden betrokken. Tevens is er gekeken naar de mogelijkheden van het project om de opgedane kennis en ervaringen regionaal of zelfs nationaal in te zetten.
Leren en verbinden

De toegekende bedragen variëren van 5.000 tot 15.000 euro. Er is in deze eerste uitvraag ruim 110.000 euro beschikbaar gesteld voor de 13 projecten. De Participatietafel Water bouwt echter vooral aan een netwerk dat mensen en organisaties met elkaar verbindt, en daarbinnen leerervaringen en kennis delen die bijdragen aan verduurzaming op het gebied van water. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 mensen die een breed scala aan organisaties vertegenwoordigen. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst staat gepland op 15 november 2018.

Onderzoek naar effecten en vervolg

De PTW wil de leerervaringen en de opgedane kennis in de projecten ook beschikbaar stellen voor toekomstige initiatieven voor verduurzaming op het gebied van water. Daarom is een deel van het beschikbare budget, een bedrag van 20.000 euro, beschikbaar voor onderzoek naar de effecten en resultaten van de gehonoreerde projecten. Ook is een deel gereserveerd voor een nieuwe oproep op de thema’s waar in deze ronde minder voorstellen voor zijn ontvangen, zoals Waterkwaliteit en gezondheid en Waterveiligheid. Meer informatie over de PTW, de projecten en aankondigingen van onder meer netwerkbijeenkomsten is terug te vinden in het e-magazine ‘Koesteren waar we van leven’.

Meer weten?

E-magazine 'Koesteren waar we van leven'