Webinar LEF-talks

Versnellen in transitie

22-12-2022 - 14:21

Main content

In het najaar van 2022 startte de partcipatietafel Circulaire Economie van DuurzaamDoor een campagne om ambtenaren te helpen bij 'hun' versnelling van de transitie. 5 praktijkverhalen van ambtenaren, whitepaper 'Versnellen in transitie' en het webinar LEF-talks zijn het resultaat.

In de artikelen, whitepaper en het webinar staat hetzelfde centraal. Welke blokkades kunnen we omzeilen of overwinnen om stappen te zetten in de transitie? In welke situatie bevinden transitieprofessionals zoals ambtenaren zich? Hoe versterken we ambtenaren om de transitie versneld te realiseren?

Whitepaper 'Versnellen in transitie

De belangrijkste lessen, inzichten en handvatten van een jaar lang werken en leren transformeren met ambtenaren staan in de whitepaper ‘Versnellen in transitie – inzichten uit de praktijk voor ambtenaren in regio en rijk’. In deze whitepaper vind je behalve inspiratie vooral lessen en inzichten die je als ambtenaar meteen kan inzetten voor het versneld realiseren van jouw klimaat- en circulaire opgave.

Lees de whitepaper

Webinar LEF-talks

LEF-talks biedt ambtenaren concrete handvatten om een volgende stap te zetten in het versneld realiseren van de klimaat- en circulaire opgaven. In tafelgesprekken met ambtenaren horen we hoe zij stappen zetten met hun klimaat- en circulaire opgaves.

Met bijna 200 deelnemers heeft iedereen de lessen en inzichten van één jaar lang leren transformeren met veel energie tot zich genomen. Én de cruciale rol van ambtenaren daarin. Tessa de Haas van DuurzaamDoor vertelde: “Vandaag is om te zorgen dat we niet met elkaar het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Er is een heel duidelijk patroon zichtbaar waar ambtenaren in regio tegen aanlopen waardoor versnelling niet lukt. En we leren van pionierende ambtenaren wat daarin wel werkt. Ambtenaren die voortgang boeken, die werken op de manier van de drie versnellers: Visie voorop, Versnellen en Volhouden!"

Kijk het webinar terug

5 ambtenaren geven inkijk in hun praktijk

Eefke Schramade

Eefke heeft als transitiemanager Circulaire Energie en Maakindustrie bij de provincie Zuid-Holland de opgave om de circulaire maakindustrie versnellen.

Geert-Jan van Schijndel

Geert-Jan startte 5 jaar geleden als beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Valkenswaard. Hij organiseert om ‘Van waan van de dag naar waarde voor de toekomst’ te gaan.

Ingrid Wentink

Ingrid werkt vanuit haar rol als beleidsontwikkelaar Duurzaamheid en Klimaataanpak aan het verduurzamen van de Veluwe. Vanuit de gezamenlijke visie met de verduurzaming van vakantieparken als startpunt.

Chris Steensma

Chris is projectleider CO2-Prestatieladder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hij is op zijn reis op weg naar een klimaatneutrale organisatie in 2030.

Louise van Haaften

Louise is programmamanager Organisatieontwikkeling Integraal & Gebiedsgericht Werken bij het ministerie van LNV. Zij werkt binnen haar ministerie samen met een team aan de transformatie van dit ministerie.