Werkgelegenheid in de circulaire economie

Circulaire economie is van invloed op de werkgelegenheid. Bepaalde functies zullen veranderen of zelfs verdwijnen en er ontstaan nieuwe functies. Bijv. de grondstofmakelaar of in plaats van slopen van een gebouw zie je dat een gebouw geoogst gaat worden.

Het kan zijn dat er binnenkort CO2 specialisten zijn die weten wat je daar mee kan maken. Welke veranderingen zien we nu al, zien we dat er aan zitten te komen en welke gevolgen heeft dit voor de sturing vanuit de overheid? Hoe gaan overheden hier nu al mee om? Welke rol kunnen andere O’s (Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Onderop) hier in spelen?

Vanuit het programma Duurzaam Door is interesse om inzicht te krijgen om een volgende stap te definiëren en te organiseren van betekenisvol leren met een aanpak met 3 C’s (Coöperatie, Co creatie en cofinanciering) met de 6 O’s (Centrale overheid, Decentrale overheid, Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Onderop.

Metabollic is gevraagd om hier mee aan de slag te gaan en dit inzicht zo bruikbaar en toepasbaar mogelijk weer te geven. Voor elk van de drie belangrijke sectoren - Bouw, Agri & Voedsel, en Plastics &
Consumentengoederen - is allereerst gedefinieerd hoe een ideale circulaire sector eruit ziet, om vervolgens de interventies en handelingsperspectieven daarvan af te leiden.

Welke stap ziet u? Laat het ons weten via duurzaamdoor@rvo.nl.


 

Download: