header profiel Amar

Pionier Amar

Main content

  • Naam: Amar Sjauw En Wa-Windhorst
  • Organisatie: EcoEngineers
  • Werkt vanuit: Amar Sjauw En Wa - Windhorst is de oprichter van EcoEngineers en werkt samen met architecten, adviseurs, ingenieurs en procesbegeleiders om de aarde leefbaar voor de toekomst te houden. Van het geven van advies hoe steden klimaat- en toekomstbestendig ingericht kunnen worden tot het ontwerpen van energieneutrale circulaire gebouwen

"Een circulaire leefomgeving is veel meer dan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Circulair bouwen heeft met een slim en goed ontwerp te maken waarbij de gebruiker centraal staat. Een ontwerp dat zich aanpast aan zijn omgeving en er tegelijkertijd optimaal gebruik van maakt met de lokaal beschikbare grondstoffen en onderdeel wordt van lokale kringlopen en ketens. Naast vorm, materiaal en locatie spelen ook factoren als gebiedsinpassing, sociale structuur, samenwerking, hergebruik, natuur en gezondheid een grote rol. Dat geeft het eindresultaat niet alleen meerwaarde maar maakt het ontwerpproces samen met de opdrachtgevers en gebruikers ook zo bijzonder."

Praktijk

Mensen worden steeds vaker met elkaar verbonden door technologie en innovaties. Door de juiste kennis en expertise met elkaar in verbinding te brengen komen meer toekomstbestendige oplossingen in beeld. EcoEngineers werkt daarom graag samen met anderen om de juiste verbanden te leggen en heeft een missie om de wereld duurzamer te maken door anders te gaan denken, werken en te leven. EcoEngineers onderschrijft de Sustainable Development Goals en voert dit door in de werkzaamheden en opdrachten die uit worden gevoerd maar ook in de eigen bedrijfsvoering.

Hoe doe je dat? (persoonlijke condities, werkende principes)

Voor Amar gaat duurzaamheid veel verder dan dit toe te passen in het werkveld. Het is ook een manier van leven. Het kantoor en de woning van Amar bevindt zich in de ecowijk EVA-Lanxmeer. De wijk is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk en internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw, waarbij ook de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan.