Headerafbeelding duurzaamdoo

Pionier Thirza

Main content

  • Naam: Thirza Monster
  • Organisatie: start met 8
  • Werkt vanuit: Even anders kijken, voelen en ervaren, maakt dat we anders gaan doen. Een ander perspectief – met behulp van de omvangrijke natuur, een dynamische kwartiermakersplek of aloude wijsheid van een stam – kunnen het verschil maken in het hier en nu! Een nieuwe realiteit omarmen door ons eerst te laten prikkelen door het onbekende en vervolgens te verrijken. Met de ultieme ‘tribe’ transitie- en organisatievraagstukken oppakken, doorleven én borgen vanuit een onbegrensd potentieel: start met 8!

Praktijk – toekomstbestendige bedrijventerreinen   

Thirza werkt vanuit haar organisatie op diverse initiatieven waar meerdere partijen samenwerken rondom een circulair vraagstuk.  Waaronder bijvoorbeeld het opbouwen van het netwerk Next Economy bedrijventerreinen. Uit deze ervaringen zijn diverse inspirerende voorbeelden voortgekomen, hieronder enkele om in te zien.

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

Door haar werk en haar persoonlijke kijk op hoe we als wereld naar een circulaire wereld kunnen gaan met alle voordelen die daarbij horen, heeft zij enkele publicaties hierover gemaakt en gedeeld. Daarin komen haar werkende principes terug: veerkracht, beweging creëren en wederkerigheid, etc.

Lees meer: