Nieuw elan krimpregio’s door coöperaties

Nieuw elan krimpregio’s door coöperaties

Main content

Het nieuwe samenwerken

Overal in Nederland verenigen ondernemende burgers zich in coöperaties. Ze realiseren samen projecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame opwekking of het collectief regelen van zorgvoorzieningen.

Kracht van de regio

In de regio Rivierenland ondersteunt en verenigt Gebiedscoöperatie Rivierenland – ontstaan uit een beweging die stichting Dirk de Derde is gestart – allerlei coöperaties die op lokaal niveau activiteiten ontplooien. Doordat de kracht van de regio benut wordt, wordt gemeenschappelijk voordeel bereikt én het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied.

Lees in de pdf 'Gebiedscoöperatie DirkII' het hele artikel.

Documenten