biodiversiteit ontwikkeling bedrijventerrein Binckhorst
Project Samenwerkingsverband 'Hessenpoort, Natuurlijk!'

Project Samenwerkingsverband 'Hessenpoort, Natuurlijk!'

Main content

Bedrijventerreinen

In Zwolle heeft DuurzaamDoor samen met Vereniging van Ondernemers en Natuur en Milieu Overijssel, een vitaal samenwerkingsproces opgericht om op bedrijvenpark Hessenport veel ruimte te geven aan groen, natuur en biodiversiteit. In het proces namen partijen uit alle 5 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemingen, overheid, maatschappelijke organisaties)deel.

Minder beton en asfalt en meer groen en dieren op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Dat>wensten de initiatiefnemers van ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’. Zij planden daarom de aanleg van een oeverzwaluwwand, kruidenstroken en bijenkasten. Bedrijven, natuurorganisaties,overheden en onderwijsinstellingen deden enthousiast mee.

Biodiversiteit op het bedrijvenpark

De oprichting van Initiatiefgroep Hessenpoort, Natuurlijk! was het resultaat van een discussiebijeenkomst in mei 2015, georganiseerd door online warenhuis Wehkamp, Natuur en Milieu Overijssel en DuurzaamDoor. ‘Daaruit zijn inmiddels al verschillende initiatieven voortgekomen’, zegt Gerben Mensink van Natuur en Milieu Overijssel. ‘Allemaal met als doel om de biodiversiteit op het bedrijvenpark te vergroten. Eén van die initiatieven is de aanleg van kruiden- en bloemenstroken, waar allerlei insecten en vogels op afkomen. Ook zijn we bezig met de realisatie van een nestwand voor oeverzwaluwen bij het water achter hotel Van der Valk.’

Draagvlak

Bestuurlijk draagvlak is een belangrijke factor voor het slagen van de projecten van Hessenpoort, Natuurlijk!. Ilse Sijtsema, parkmanager van de ondernemersvereniging en trekker van de initiatiefgroep: ‘De onverkochte kavels en de publieke delen van het terrein zijn eigendom van de gemeente en soms ook van de provincie, zoals de provinciale wegen die langs Hessenpoort lopen.’ De ondernemersvereniging gaf samen met DuurzaamDoor een presentatie aan de wethouder van economie en de wethouder van duurzaamheid van de gemeente Zwolle. Ook waren er beleidsmedewerkers van de provincie Overijssel aanwezig. ‘Die reageerden enthousiast op onze plannen. De bereidheid om mee te werken is er zeker.’

Netwerkaanpak

Het netwerk rondom Hessenpoort Natuurlijk! breidt zich steeds meer uit. De netwerkaanpak is volgens Gerben Mensink van Natuur en Milieu Overijssel kenmerkend voor het initiatief, met kennisprogramma DuurzaamDoor als belangrijke aanjager ervan. ‘DuurzaamDoor weet ons aan de juiste partijen te linken en ervoor te zorgen dat ons netwerk steeds groter wordt. Met hun enthousiasme helpen ze nadrukkelijk mee de vaart in het project te houden.’

Motieven

De deelnemende partijen hebben niet altijd hetzelfde motief om mee te doen, vervolgt Mensink. ‘Zo zien bedrijven eerder het economisch gewin, terwijl bij natuurorganisaties het belang voor de natuur op één staat. Maar dat geeft niet, want het doel is voor iedereen hetzelfde: een groener en natuurrijker Hessenpoort. Uiteindelijk creëren we zo een bedrijventerrein dat aantrekkelijk is voor werknemers, bezoekers en bedrijven die zich hier willen vestigen. Daar heeft iedereen profijt van.’

Bekijk ter inspiratie het filmpje 'Hessenpoort, Natuurlijk'

Documenten