landbouw
Project Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond

Project Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond

Main content

Eigendom en grondgebruik

Zou grond weer gemeenschappelijk in eigendom en beheer genomen kunnen worden, zonder te denken in termen als rendement en 'de markt'? Als grond door een onbaatzuchtige stichting wordt beheerd, dan levert dat misschien wel een eerlijkere en duurzamere economie op. Over die stelling buigt WEEG: Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond zich. Een project dat wordt ondersteund door DuurzaamDoor.

WEEG

Bij WEEG werken mensen uit diverse geledingen van de maatschappij samen. De deelnemers leren van elkaar door vernieuwende theorieën en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. In de groep zitten stakeholders die voor elkaar interessant zijn en die elkaar op een bijzondere wijze aanvullen zoals eigenaren van landgoederen, boeren, gemeenten, Rijkswaterstaat, banken en rentmeesters. WEEG biedt de deelnemers een open ontmoetingsruimte waarin geleerd kan worden van elkaar en waar vernieuwende theorieën en praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld en onderzocht worden. Met feedback worden lopende projecten van de deelnemers getoetst en versterkt.

Nieuwe inzichten

Uiteindelijk levert het verbreding van inzicht en handelingsperspectief op. De werkgroep wil de buitenwereld graag meenemen in dit onderzoek. Dit door nieuwe inzichten te publiceren en een masterclass te organiseren voor de achterban. De verwachting is om deze nieuwe inzichten te toetsen in drie pilots.

Meer weten?

Heeft u vragen over WEEG, neem dan contact op met de projectleider WEEG, Damaris Matthijsen
LinkedIN