workshop sociale-innovatie
Tien tips voor slimme sturing

Tien tips voor slimme sturing

Main content

Sociale Innovatie

De tips zijn geschreven voor mensen die werken aan duurzame ontwikkeling. Een concept waarin sociale, ecologische en economische belangen bij elkaar komen. De Triple P benadering: people (mensen), planet (planeet) en profit/prosperity (winst/welvaart). Duurzame ontwikkeling is het zoeken naar waarde­vermeerdering op deze drie concepten. Voor zowel hier als daar, voor de huidige en de toekomstige generatie. Het streven naar de ‘Triple P topline’ in plaats van de ‘Triple P bottomline’!

Documenten