workshop sociale-innovatie
Tien tips voor slimme sturing

Tien tips voor slimme sturing

Main content

Het nieuwe samenwerken

De complexe maatschappelijke opgaves van deze tijd vragen om slimme sturing. Caroline van Leenders geeft in haar boekje 10 tips voor slimme sturing.

John Grinn verwoordt het als volgt in zijn voorwoord van dit boekje:

‘De laatste jaren is een nieuwe generatie kwesties opgekomen. Preventie van gezondheidsproblemen, wenselijk zowel voor het welzijn van mensen als voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat, vraagt om maatregelen die de grenzen tussen arbeid, sport, voeding en gezondheidszorg overschrijden – en daarbij ook de grenzen van de bijbehorende expertisevelden. Maatregelen voor integraal waterbeheer in het landelijk gebied houden zich niet aan de klassieke grenzen tussen de domeinen landbouw, natuurbeheer, ruimtelijk ordening, milieu en, natuurlijk ook nog steeds, waterbeheer. Er moet gestuurd worden over domeingrenzen heen, verbindingen leggend tussen regelingen, potjes, spelers uit diverse domeinen. Minder dan ooit kan ‘van bovenaf ’ verandering op gang worden gebracht. Meer dan ooit is de kunst om aansluiting te zoeken bij wat er al beweegt - om dat te versterken en te faciliteren, en de eigen wensen te laten meeliften op die bestaande dynamiek. Daar komt bij dat deze vraagstukken een complexe maatschappelijke werkelijkheid weerspiegelen. Klassieke, formele expertise is niet langer toereikend en moet verrijkt met de kennis, het inzicht en de wensen van betrokkenen. Kennis en inzicht over de leefwereld waarin obesitas en lage rugklachten ontstaan en voorkomen kunnen worden; kennis over de wijze waarop een polder reilt en zeilt, en over de toekomstdromen van de daar wonende en werkende boeren, burgers en buitenlui. De uitdaging is om al die verschillende soorten en inzicht zinnig met elkaar te verbinden tot een helder beeld van waar men naar toe wil, en een strategie waarmee dat gerealiseerd kan worden.’

Kortom: deze nieuwe generatie problemen vraagt om slimme sturing.

De 10 tips die in dit boekje terugkomen zijn de volgende:

  1. Leef in parallelle werelden
  2. Start ondergronds
  3. Blik op de toekomst, voeten op de grond
  4. Breng samen en verbind
  5. Laat ideeën gaan
  6. Gebruik die procedures
  7. Haak aan
  8. Draai ’t om
  9. De tangconstructie
  10. Geef ’t tijd

Documenten