Leren Voor Morgen
Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs’, 2015

Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs’, 2015

Main content

Onderwijs

In 2015 verscheen het white paper: 'Natuur. milieu, duurzaamheid en onderwijs - Ik, wij en de wereld'. Hierin werd een stand van zaken gegeven van hoe onderwijs op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid er uit zag. Een lappendeken aan waardevolle en inspirerende projecten en activiteiten. Het overzicht werd bijeengebracht tijdens een symposium waaraan meer dan 70 organisaties deelnamen (d.d. 5 maart 2015). Dit symposium en het white paper vormden het begin van de brede samenwerking, een belangrijke stap naar de oprichting van de Coöperatie Leren voor Morgen.