Onderwijs lopende projecten mijlpalen

Publicaties

Main content

Poster Coöperatie Leren voor Morgen, 2016/2017 

Eind 2016 werd door het programmabureau DuurzaamDoor een overzicht gemaakt van de vele organisaties die betrokken zijn op het snijvlak onderwijs en het werkgebied natuur, milieu en duurzaamheid. Duurzaamheid in het DNA van elk individu, in elke ontwikkelfase van kind tot jong volwassene.

Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs’, 2015 

In 2015 verscheen het white paper: 'Natuur. milieu, duurzaamheid en onderwijs - Ik, wij en de wereld'. Hierin werd een stand van zaken gegeven van hoe onderwijs op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid er uit zag. Een lappendeken aan waardevolle en inspirerende projecten en activiteiten. Het overzicht werd bijeengebracht tijdens een symposium waaraan meer dan 70 organisaties deelnamen (d.d. 5 maart 2015). Dit symposium en het white paper vormden het begin van de brede samenwerking, een belangrijke stap naar de oprichting van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 2007 

Al in 2007 werd door het Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) het Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het funderend onderwijs 4 - 16 jaar uitgebracht met de titel “Leren is vooruitzien”. Hiermee werd een richtinggevend kader geschreven als houvast voor onderwijsprofessionals die de complexe thematiek van Duurzame Ontwikkeling gedoseerd en op het juiste niveau naar de school, de leerlingen wilden brengen.

Rapportage Onderzoek Duurzaam Onderwijs, Het Groene Brein, 2015

Onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland. Conclusie is dat er vele initiatieven en activiteiten zijn, maar de activiteiten zijn vaak ad hoc van karakter, incidenteel en tellen als totaal niet op. Een integrale behandeling van alle duurzaamheidsaspecten ontbreekt. De Coöperatie Leren voor Morgen werkt aan verbetering van deze situatie.

Thema

Documenten