Mensen zitten op een rij

Main content

Inwoners zijn de deskundigen van hun leefomgeving. Zij wonen, leven, werken en dromen er. Via inclusieve participatie komen verschillende inwoners met elkaar in contact, ook als zij normaal in gescheiden leefwerelden leven. Inclusieve participatie geeft stem aan perspectieven van minderheden en perspectieven van het ‘stille midden’. Dit gaat sociale ongelijkheid en polarisatie tegen. Met inclusieve participatie bevorder je het gevoel van eigenaarschap. Door iedereen te betrekken draag je bij aan de doelen van ieder participatietraject: inhoudelijk beter en procedureel rechtvaardig. Het is eerlijk en effectief. En dat is hard nodig in de energietransitie die iedereen raakt en voor iedereen onzeker en tegelijkertijd urgent is.

Projecten