DuurzaamDoor - Golf zonder logo

Overzicht publicaties participatietafel Circulaire Economie

Main content

Deze pagina biedt een overzicht van webinars, videos en artikelen die de tafel Circulaire Economie, in samenwerking met 100 Months to Change, heeft gepubliceerd. Zij zijn in de periode van 2017 tot 2024 gepubliceerd.

"Wat er nodig is om de transitie wél te laten lukken"

Daarbij werd telkens dezelfde werkwijze gehanteerd: in gesprek gaan met transitieprofessionals (informatie vergaren uit de praktijk), daarvan een analyse opstellen en vervolgens volgen de conclusies en aanbevelingen. Oftewel: “Werken aan transitie is weerbarstig, zo bleek maar weer eens, maar gelukkig werd ook duidelijk wat er nodig is om het wél te laten lukken.”

Onderstaande producten zijn chronologisch in tijd weergegeven, van nu naar terug in de tijd:

Whitepapers

 • Ambtenaren versnellen samen in transitie (oktober 2023)
  ‘Transitie is complex!’, ‘we lopen vast’, ‘het gaat te langzaam’. Deze geluiden hoorden we van de ruim dertig ambtenaren van verschillende overheidsorganisaties die afgelopen zomer deelnamen aan het tafelgesprek Versnellen in transitie. Werken aan transitie is weerbarstig, zo bleek maar weer eens, maar gelukkig werd tijdens de bijeenkomst ook duidelijk wat er nodig is om het wél te laten lukken. Deze sessie leidde tot een aanpassing van drie v’s uit 2022. Download (pdf).
   
 • Versnellen in transitie (december 2022)
  Veel transformatieprofessionals die binnen of met de overheid werken, weten aan te geven wat nodig is om te kunnen versnellen: meer richting en ruimte vanuit bestuur en besluitvorming. Ze willen zelf ook hun rol innemen en werken aan een aanpak die anders, beter, sneller is. DuurzaamDoor neemt daarbij de rol op zich om de lessen op te tekenen uit geslaagde samenwerkingen van partijen bij een transitieopgave rond circulaire economie. Download pdf (via Binnenlandsbestuur.nl).  

Webinars

 • Ambtenaren versnellen samen de transitie (oktober 2023)
  Bekijk dit webinar.
   
 • LEF-talks (december 2022)
  In deze LEF-talks praten we over de lessen en inzichten uit het werk van ambtenaren. Afgelopen jaar zijn diverse ambtenaren versterkt in hun rol om klimaat en circulaire opgaves versneld te realiseren: leren transformeren. In deze webinar vertellen ambtenaren over hun ervaringen en worstelingen in de praktijk.
  Deze lessen en inzichten geven transitieprofessionals waardevolle handvatten om zelf een stap te zetten in je opgave. En zo de klimaatdoelen en de doelstelling van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 versneld te realiseren. Bekijk dit webinar
   
 • Experience De Ambtenaar met Lef vanuit het Museon (december 2021)
  Met meer dan honderd ambtenaren met lef zaten we in de Experience om samen te leren van pioniers, geïnspireerd te raken door de film Beyond Zero en acties te formuleren voor de komende maanden. In de afgelopen 10 jaar leerde DuurzaamDoor van initiatieven waarin volop aan vernieuwing en oplossingen werd gewerkt in transitie opgaves. Tijdens de online Experience is er inspiratie voor ambtenaren uit regio en rijk geboden, met concrete handvatten en een netwerk om te helpen versnellen en versterken. Bekijk dit webinar.
   
 • Circulaire Economie: effectief samenwerken met alle stakeholders binnen een project (oktober, 2020)
  Tafelsecretaris Tessa de Haas, van DuurzaamDoor, licht toe hoe binnen een project op het gebied van Circulaire Economie het beste gerealiseerd kan worden, of het snelst, door de focus te leggen op samenwerking tussen alle stakeholders binnen een project. Zij beschikt over instrumenten en methodes voor effectieve samenwerking, gespitst op Circulaire Economie. Bekijk dit webinar.

Video's: interviews met transitieprofessionals

Artikelen

 • Obstakels overwinnen in de transitie (maart 2023)
  Bij rijksambtenaar Tessa de Haas stond 2022 in het teken van de 3 V’s: Visie, Versnellen en Volhouden. Het is het mantra waarmee ambtenaren hun circulaire opgave versneld kunnen realiseren. Dit jaar wil zij met een aantal ambtenaren een vastgelopen praktijkcase onderzoeken én vlottrekken. Lees dit artikel
   
 • Transitieprofessionals versterken bij hun circulaire opgaven (december 2022)
  Visie voorop, versnellen en volhouden. Dat mantra klinkt na één jaar ‘leren transformeren’ vanuit het Rijksprogramma DuurzaamDoor dat transitieprofessionals versterkt bij het versneld realiseren van hun opgaven. Honderden ambtenaren die werken aan circulaire opgaven namen het afgelopen jaar deel aan hun netwerkbijeenkomsten. Lees dit artikel.
   
 • Transitie combineren met transformatie (november 2022)
  Een maatschappelijke transitie betekent ook een transitie bij ministeries. Dat geldt zeker voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), nu stikstof op veel beleidsterreinen een dominante factor is. Louise van Haaften werkt aan de organisatieverandering die LNV nodig heeft voor het slagen van de landbouwtransitie. Haar DuurzaamDoor-netwerk is daarbij een feest der herkenning. ‘Daar merk ik dat ik geen Don Quichot ben.’ Lees dit artikel.
   
 • Verduurzaming van de Veluwe gaat altijd door! (november 2022)
  De hele Veluwe verduurzamen. Voor minder doet Ingrid Wentink het niet. Vanuit de gemeente Epe is ze gedetacheerd als lid van het projectteam van ‘Park van de Toekomst’. Daar richt ze haar duurzame pijlen vooral op vakantieparken. En ze vindt bondgenoten bij de Community of Practice van het Rijksprogramma DuurzaamDoor, een netwerk van ambtenaren die met verduurzaming bezig zijn. ‘Ik liet me al niet gemakkelijk tegenhouden, maar door dat netwerk ben ik nog sterker geworden.’ Lees dit artikel
   
 • De uitdagende route naar een klimaatneutrale organisatie (november 2022)
  Hoe neem je iedereen mee als je je eigen organisatie wilt verduurzamen? Hoe zorg je dat niemand wegloopt of juist ín de weg loopt? Dwingende vragen, want ‘het is een groepsreis die je echt met zijn allen maakt,’ aldus Chris Steensma. Hij is projectleider CO2-Prestatieladder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zijn “reisverhalen” deelt hij zowel hier als in een netwerk van het Rijksprogramma DuurzaamDoor, dat ambtenaren ondersteunt die aan verduurzaming werken. Lees dit artikel.
   
 • Netwerk steunt pioniers in duurzame transities (november 2022)
  Bij de gemeente Valkenswaard begon Geert-Jan van Schijndel ‘from scratch’ met een integraal duurzaamheidsbeleid. Hij bedacht een geheel eigen aanpak. Maar of het de beste aanpak is? ‘Geen idee. We zijn allemaal nog aan het pionieren.’ Geert-Jan is deelnemer aan een programma van DuurzaamDoor. Het Rijksprogramma inspireert en versterkt ambtenaren in hun rol om klimaat- en circulaire opgaves versneld te realiseren. Het biedt daarvoor ook een actief netwerk. ‘Door het netwerk krijg ik het vertrouwen dat ik op de goede weg zit.’ Lees artikel.
   
 • Circulaire maakindustrie versnellen (november 2022)
  Eefke Schramade is transitiemanager circulaire maakindustrie bij de provincie Zuid-Holland. Ze vult haar functie in door vernieuwersnetwerken te vormen en te ondersteunen. Bij het programma DuurzaamDoor vindt ze inspiratie, bijvoorbeeld over slim organiseren. ‘Wat goed dat DuurzaamDoor werkt aan de slagkracht van pioniers in overheidsland.’ Lees dit artikel.
   
 • Netwerk om transformatie te versnellen (november 2022)
  Visie voorop, versnellen en volhouden. Die drietrapsraket voor een succesvolle transformatie gebruikt Tessa de Haas vaak bij het Rijksprogramma DuurzaamDoor. Tessa werkt als tafelsecretaris aan het versterken van ambtenaren in hun rol om hun klimaat- en circulaire opgaven versneld te realiseren. ‘Technische kennis is er genoeg, de grootste uitdaging is het organiseren van de beweging. Als je weet hoe mensen in beweging komen, kun je meters maken.’ Lees dit artikel.
   
 • Consequente transformatie-aanpak Circulaire Economie (februari 2022)
  Tessa de Haas deed veel ervaring op met hoe er wordt samengewerkt in de Nederlandse Circulaire Economie-praktijken. Of beter gezegd, hoe het niet werkt. Hoe het beter kan en moet. Als tafelsecretaris Circulaire Economie van DuurzaamDoor participeerde ze de afgelopen jaren in diverse praktijken, leerde en keek hierop terug. Lees artikel.
   
 • Iedere ambtenaar krijgt te maken met de transitieopgave (februari 2022)
  Binnen DuurzaamDoor werken overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties aan de Nederlandse klimaatdoelen en het grondstoffenakkoord. Vooral door van elkaar te leren. Dat is de aanpak van DuurzaamDoor en van de Participatietafel Circulaire Economie daarbinnen. Tessa de Haas, tafelsecretaris, ervaart dat het leren van en met pionierende ambtenaren belangrijk is. Iedere ambtenaar krijgt te maken met klimaatopgaves, thuis, maar vooral op het werk. Versnelling is nodig. Lees dit artikel.
   
 • DuurzaamDoor organiseert bijeenkomst Circulaire Economie (november 2021)
  Hoe komt dat toch, dat de transitie naar een circulaire economie niet anders, sneller en beter verloopt? Dat vroeg De Haas zich af, nadat zij en haar team eind 2020 de vorige fase van de tafel Circulaire Economie hadden afgerond. Het antwoord: ‘Juist vanuit de overheid hebben we ook te leren hoe we een transformatieproces vorm moeten geven. We hebben soms de neiging te snel in de actiestand te schieten, maar daardoor vergeten we de randvoorwaarden goed te organiseren.’ Lees dit artikel.
   

Website: Reisverhaal Circulaire Economie (2020)

Bent u ook betrokken bij een circulair project of vraagstuk? Of is het lastig om een volgende stap te bepalen? Met het Reisverhaal ontdek je waar je vastloopt, wat eraan ten grondslag ligt en welke route je kunt bewandelen om echt verder vooruit te komen. Lees dit reisverhaal.