Voortgang Energie

Met een vertegenwoordiging van partijen uit de 6 O’s is bepaald op welke subthema's de participatietafel zich richt.
Rond deze subthema’s worden projecten uitgevoerd. Om deze projecten heen bouwen we een lerende omgeving waar ook andere belangstellenden gebruik van kunnen maken. Daarnaast organiseren we inspiratiesessies over procesonderwerpen die nuttig zijn voor een bredere groep belangstellenden.

Projecten

De tafel is twee keer bijeen geweest. Er zijn 3 projecten gestart. Meer projecten volgen in de eerste helft van 2019. Updates over de projecten en andere activiteiten volgen binnenkort.

Thema