Energie programma informatie voortgang

Voortgang Energie

Main content

Met een vertegenwoordiging van partijen uit de 6 O’s is bepaald op welke subthema's de participatietafel zich richt.
Rond deze subthema’s worden projecten uitgevoerd. Om deze projecten heen bouwen we een lerende omgeving waar ook andere belangstellenden gebruik van kunnen maken. Daarnaast organiseren we inspiratiesessies over procesonderwerpen die nuttig zijn voor een bredere groep belangstellenden.

We verkennen 3 thema's:

  • Aansluiten van mensen met schulden of een smalle beurs bij de energietransitie (thema inclusiviteit).
  • Lessen rond RES en burgerinitiatieven. Hoe beter aansluiten van de burgerinitiatieven?
  • Lessen rond positionering van de nieuwe commons.

Thema